Outgoing Email Filtering

Anti Spam Gateway

บริการ Anti Spam Gateway สำหรับอีเมลขาออก คือ โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยอีเมลขององค์กรในระดับเกตเวย์ คัดกรองอีเมลก่อนที่จะส่งออกจาก Mail Server ของคุณ ช่วยตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานอีเมลที่ผิดปกติ และทำการล็อคบัญชีที่ถูกบุกรุกโดยอัตโนมัติในทันที ลดปัญหาการส่งอีเมลไม่ถึงผู้รับ ช่วยเพิ่มความต่อเนื่องให้กับระบบการสื่อสารอีเมลขององค์กร

• ป้องกันการถูกลักลอบส่งสแปมออกอีเมลเซิร์ฟเวอร์
• ป้องกันการถูกขึ้นบัญชีดำหมายเลขไอพี
• เพิ่มความปลอดภัยและปกป้องชื่อเสียงองค์กร
• ประหยัด ปลอดภัย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม !!

คุณสมบัติบริการ Outgoing Filtering :

Outbound Anti Spam, Virus, Malware filtering
Frequent product updates and upgrades
Log Search & Summary Report
Email size restriction management
Automatic user locking
Assistance with delisting
Whitelist, and blacklisting tools
Advanced filtering statistics and intelligence

IPv6 Support
Smarthost settings
ARF reports
Extension blocking/ management
User and permissions management
Integration with leading control panels (cPanel, DirectAdmin)
Compatible with any mail server (Exchange, Zimbra, Postfix, Exim ...)

จุดเด่นของบริการ Anti Spam Gateway

ช่วยป้องกันการถูกขึ้นบัญชีดำ IP Blacklisting

ช่วยลดปัญหาการถูกขึ้น Blacklist หมายเลขไอพี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารผ่านระบบอีเมลขององค์กร ทำให้ส่งอีเมลไม่ถึงผู้รับ เช่น ปัญหาการส่งอีเมลเข้า Hotmail, Gmail, Yahoo ไม่ได้

Anti Spam Gateway ช่วยปกป้องชื่อเสียงขององค์กร

ป้องกันการลักลอบใช้อีเมลภายใต้ชื่อขององค์กรไปใช้ในการส่งอีเมลสแปม ไวรัส มัลแวร์ ตัวอย่างเช่น อีเมลขายไวอะกร้า อีเมลหลอกลวงทางการเงิน หรือ อีเมลขายบริการทางเพศ

สุดยอดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยอีเมล

Anti Spam Gateway จะทำการล็อคเฉพาะบัญชีอีเมลที่ถูกขโมยรหัสผ่านแล้วนำไปใช้ส่งอีเมลสแปมโดยอัตโนมัติ และทำการแจ้งเตือนพร้อมระบุชื่อบัญชีอีเมลที่ถูกบุกรุกไปที่ผู้ดูแลระบบในทันที

Cloud-based ในประเทศ Uptime 100%

Anti Spam Gateway ถูกติดตั้งอยู่ภายใต้โครงสร้าง HA บนระบบคลาวด์ภายในประเทศ สื่อสารข้อมูลกับ Email Server ของคุณผ่าน Domestic Link สามารถให้บริการได้รวดเร็วและตลอดเวลา

ประสิทธิภาพบนค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้

Anti Spam Gateway เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาสแปมขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดงานของแผนกไอทีลงกว่า 80% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์

บริการสนับสนุนทางเทคนิค

บริการของเรายังรวมถึงบริการสนับสนุนทางเทคนิคจากทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่จะคอยให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับองค์กรของคุณตลอดเวลา

หากคุณกำลังประสบปัญหา Spam ขาออก หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการ Anti Spam Gateway สามารถปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรี !