ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือ

การจัดการโดเมน / Manage Domain Name

การจัดการโดเมนให้เข้าไปที่ https://mydomain.servertoday.net
เลือกที่เมนู Login/Sign up แล้วป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณ

วิธีการจัดการ

1. คลิกที่เมนูด้านบน ตรงบริเวณที่แสดงข้อความ Welcome yourname จากนั้นเลือกเมนู "My Account" ระบบจะนำไปสู่หน้าการจัดการ
2. คลิกเลือกที่เมนู "Managed Orders" แล้วเลือกเมนู "List/Search Orders" จะปรากฏชื่อโดเมนของคุณทั้งหมด
3. ให้คลิกเลือกชื่อโดเมนที่ต้องการจัดการจากหน้าแสดงรายชื่อโดเมนทั้งหมดของคุณ
4. จากนั้นคุณสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใต้ชื่อโดเมนได้ด้วยตัวเอง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domain mangement to : https://mydomain.servertoday.net (choose Login/Sign up)

1. on top menu click on Welcome yourname --> choose "My Account"
2. click on menu "Managed Orders" choose "List/Search Orders"
3. click on your domain name
4. you can managed your domain

please not :

1. Name Server is Manage Name Servers that this Domain Name uses.
2. DNS Management is Map your Domain Name to a Web Hosting or Email service, set Domain Aliases, etc
3. Manage Domain Forwarding is Forward your current Domain Name and it's sub-domains to another Domain Name

if you choose option 2 or 3 you must set Name Server to ServerToday. (you can click on Configure Now to automatic setup Name Server)

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

ย้ายโดเมนแล้วอายุการใช้งานเท่าเดิม- Lost one year when transferring a Domain Name from one Registrar to Another

เมื่อ โอน ชื่อ โดเมน จาก นาย ทะเบียนอื่น หาย ไป หนึ่ง ปี  ให้ อีกนี้ เป็นทั่วไป ที่ คน ส่วน...

Domain Support Knowledge Base

Click : http://domain.servertoday.net/kb

รหัสผ่านในการจัดการ หรือ Manage Domain Name

กรณีที่คุณต้องการเข้าไปจัดการโดเมนของคุณ (Manage Domain Name) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไข...

การสร้าง URL Forward หรือ การเรียกชื่อเว็บไซต์ A แล้วให้แสดงผลเป็นเว็บไซต์ B

ทำได้ด้วยการสร้างไฟล์ index.html แล้วนำไปวาง ที่ตำแหน่ง /public_html ของเว็บไซต์ A โดยในไฟล์...

ต้องการจะเปลี่ยนเจ้าของโดเมนใหม่ โดยยังอยู่ภายใต้ระบบของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์

มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ครับ 1. ให้เจ้าของใหม่ลงทะเบียนสมัครเพื่อเปิด Customer Account...