ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือ

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Android ด้วยโปรโตคอล IMAP - (เมนูภาษาอังกฤษ)

1. ไปที่ไอคอน “ Email ” บนหน้าจอของท่าน

ad0

2. จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุอีเมล์และรหัสผ่าน และเลือกที่ปุ่ม “ Manual Setup ”

ad2

3. ให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทของแอคเคาท์ เป็น “ IMAP account ”

ad3

4. ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดการตั้งค่า “ Incoming server settings ” ดังตัวอย่างในรูปภาพ หลังจากนั้นเลือก “ Next ”

ad4

5. 
ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่า “ Outgoing server settings ” ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดในส่วนต่างๆ

ตามตัวอย่างในรูปภาพ หลังจากนั้นเลือก “ Next ”

ad5

6. จากนั้นหน้าจออุปกรณ์ฯ จะแสดงหน้าจอตัวเลือกความถี่ในการรับอีเมล์ ให้ผู้ใช้ทำการเลือกความถี่ตามต้องการและเลือก “ Next ”

ad6


7. ส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าชื่อของผู้ใช้งาน จะแสดงในขณะส่งอีเมล์ออก เมื่อกำหนดชื่อที่แสดงเรียบร้อยแล้ว
ให้เลือก “ Done ” เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า อีเมล์ Zimbra สำหรับ Android

ad7

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ iPad ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail) - (เมนูภาษาไทย)

1. ไปที่เมนู “ การตั้งค่า ” บนหน้าจอของท่าน2. เลือก เมนู “ Mail,รายชื่อ,ปฏิทิน ” และเลือก “...

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Android ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail) - version เก่า

1. เข้าไปที่เมนู " Email " บนหน้าจอของท่าน2. ให้ท่าน...

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Iphone ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail) - (เมนูภาษาไทย)

1. ไปที่เมนู settings บนหน้าจอของท่าน 2. เลือก เมนู “ เมล,รายชื่อ,ปฏิทิน ”3. เลือก “ เพิ่มบัญชี...

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Iphone ด้วยโปรโตคอล IMAP - (เมนูภาษาอังกฤษ)

1.เข้าเมนู Setting 2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail,Contact,Calendars3.กดเลือกที่ Add...

Zimbra Mobile Installation and Setup for Android (Exchange Active Sync) (เมนูภาษาอังกฤษ)

1. On your Android Home screen, tap Settings icon.2. Under the section tap on Accounts3. Select...