ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือ

Zimbra Mobile Installation and Setup for iOS ( iPhone, iPad) - Exchange Active Sync (เมนูภาษาอังกฤษ)

1. Tap Settings > Mail, Contacts, Calendars


Add Zimbra Account


2. Select Add Account & Choose Microsoft Exchange


Exchange Active Sync

3. Enter your account information and tap next.

Enter your zimbra account information

• Email : This is full Email address (for example, user@yourdomain.com)
• Password : This is your zimbra password (the same one used for the Zimbra Web Client)
• Description : This is a description for yourself, you can write the name that you prefer (Zimbra or Your Company Name)

 

4. iOS try to connect to yourdomain.com server and Alert "Cannot Verify Server Identify" --> Choose "Cancel"

Cannot Verify Server Identify5. Enter your account information, server "sync.yourdomain.com" again and tap next.

Add Zimbra Mobile Sync Server

• Email : This is full Email address (for example, user@yourdomain.com)
• Server : This is your zimbra sync server (for example, sync.yourdomain.com)
• Domain : This is your domain (for example, yourdomain.com)
• Username : Same email address (for example, user@yourdomain.com)
• Password : This is your zimbra password (the same one used for the Zimbra Web Client)
• Description : This is a descritpion for yourself, you can write the name that you prefer


6. iOS try to connect to sync.yourdomain.com server and Alert "Cannot Verify Server Identify" --> Choose "Details"

connect to Zimbra Mobile Sync Server


7. Choose "Trust" for Accept Zimbra SSL Certificate (important)


Trust" for Accept Zimbra SSL Certificate


if SSL Certificate verify complete, you will see correct mark as below

 

Zimbra SSL Ceritficate Veryfy Complete8. Select to synchronize Mail, Contacts, Calendars and/or Remider (Task) by setting the sliders to On. 


Select to synchronize Zimbra Collaboration


• If you already have Contacts, a screen displays asking if you want to keep your current contacts on your iPhone.
• If you select to " 
Keep on My iPhone ", you may see duplicate entries of your contacts.

Click "Save" Your Zimbra Mobile account is now set up and synchronizes.


9. You can now edit your global or account-specific settings as described in the next section, 
Changing Your Account Settings.

Zimbra on iOS Setup Complete


Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Iphone ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail) - (เมนูภาษาไทย)

1. ไปที่เมนู settings บนหน้าจอของท่าน 2. เลือก เมนู “ เมล,รายชื่อ,ปฏิทิน ”3. เลือก “ เพิ่มบัญชี...

[VDO] วิธีติดตั้ง Zimbra บนมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone/iPad) ผ่านโปรโตคอล ActiveSync (PushMail)

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ iPad ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail) - (เมนูภาษาไทย)

1. ไปที่เมนู “ การตั้งค่า ” บนหน้าจอของท่าน2. เลือก เมนู “ Mail,รายชื่อ,ปฏิทิน ” และเลือก “...

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Android ด้วยโปรโตคอล IMAP - (เมนูภาษาอังกฤษ)

1. ไปที่ไอคอน “ Email ” บนหน้าจอของท่าน2. จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุอีเมล์และรหัสผ่าน...

[VDO] ตั้งค่าอีเมล Zimbra บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail)