วิธีปรับขนาด Font บน Zimbra Desktop for Windows

 

  1. ให้ปิดโปรแกรม Zimbra Desktop
  2. เข้าไปยัง folder C:\Program Files\Zimbra\Zimbra Desktop\jetty\webapps\zimbra\skins\_base\base2
  3. ทำการสำเนาไฟล์ "skin.properties" ก่อนทำการแก้ไข จากนั้นให้ทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวโดยเข้าไปในหัวข้อ "Fonts"
    และทำการปรับขนาดของ Font ได้ตามต้องการ


    #####################
    # Fonts
    #####################

    FontFamily-default = font-family:"Helvetica Neue",Helvetica,"Nimbus Sans L",Arial,"Liberation Sans",sans-serif;
    FontFamily-fixed = font-family:monospace;
    FontFamily-html = font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;

    FontSize-normal = font-size:11px;
    FontSize-big = font-size:13px;
    FontSize-bigger = font-size:15px; font-weight:bold;
    FontSize-biggest = font-size:18px; font-weight:bold;
    FontSize-small = font-size:10px;
    FontSize-smaller = font-size:9px;
    FontSize-miniscule = font-size:6px;
    FontSize-html = font-size:10pt;


  4. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ทำการบันทึกไฟล์ แล้วเปิดโปรแกรม Zimbra Desktop ใหม่อีกครั้ง
     

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Zimbra Desktop (Open Source Active Sync)

ดาวน์โหลด ZimbraDesktop : https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-desktop1....

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Zimbra Desktop

ดาวน์โหลด ZimbraDesktop : https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-desktop1....

Zimbra Desktop คืออะไร ? ดาวโหลดโปรแกรมได้จากที่ไหน ?

Zimbra Desktop คือ อะไร ?Zimbra Desktop เป็นโปรแกรมอีเมลบนฝั่งผู้ใช้บริการ หรือ MUA (Mail User...