การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Iphone ด้วยโปรโตคอล IMAP - (เมนูภาษาอังกฤษ)

1.เข้าเมนู Setting

Icon

2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail,Contact,Calendars

Settings

3.กดเลือกที่ Add Account

Settings

4.กดเลือกที่ Other

add account

5.กดเลือกที่ Add Mail Account

add account

6.กรอกรายละเอียดดังนี้

Name: ชื่อผู้ใช้งาน

Email: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน

Password: รหัสผ่านอีเมล์

Description: คำอธิบายที่ต้องการ

และกดปุ่ม Next


new account


7.เลือกการตั้งค่าเป็น IMAP

new account

8.กรอกรายละเอียดดังนี้

• Incoming Mail Server

Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com

User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน

Password: รหัสผ่านอีเมล์

• Outgoing Mail Server

Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก Ex. mail.ชื่อโดเมน.com

User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน

Password: รหัสผ่านอีเมล์

และกดปุ่ม Next

new account

10.กดปุ่ม Cancel

verifying

11.กดปุ่ม No

verifying

12.กดปุ่ม Save อีกครั้ง เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์

save

13.ไปที่ Advanced ในหัวข้อ DELETED MESSAGES ให้ตั้งค่า Remove เป็น Never

advancedremove

หมายเหตุ : เป็นการตั้งค่าไม่ให้ลบอีเมลหลังจากเปิดอ่านแล้ว

14.เปิดใช้งาน Mail เพื่อรับ-ส่งอีเมล
mail

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read