ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือ

วิธีกำหนด permission ไฟล์และโฟรเดอร์ ข้อมูล

login to your DirecAdmin manage your hosting access to File Manager > public_html > choose file or folder if you want to change permission scoll down set 777 and click set Permission button check Recursive box your folder and file as set permission to 777

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธี flush DNS

วิธีการอับเดต DNS Reset Rounter แล้ว ทำการ flus DNS เพื่อ update DNS 1. เข้าไปที่ Start >...

เปลี่ยนรหัสผ่าน ControlPanal (Change Password)

ไม่ต้องแก้ register_globals = On ก็เรียกใช้ตัวแปรแบบเดิมๆได้

ปกติแล้วเวลาทำการติดตั้ง php ค่า default ของ register_globals จะเป็น Off...

ลืมรหัสผ่านเข้า ControlPanal (Forgot Password)

Mod_Rewrite; how to enable?

make a .htaccess file in the directory you want to use modrewrite and put the following into it:...