เมื่อผู้ใช้อีเมล์ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง

สามารถเปิด internet explorer หรือ browser ที่ใช้งาน ในช่อง URL ให้พิมพ์ Address ในรูปแบบดังนี้

https://ชื่อโดเมนของท่าน:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD

เช่น 

 https://servertoday.com:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD

หรือ 

https://today.co.th:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD 

หรือ ใช้เป็นหมายเลข IP เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการอยู่แทนชื่อโดเมน

เช่น

https://61.19.247.94:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

How do I forward a message as an attachment ?

When you send attachments with your mails, you have to consider the following...

How to Set Outgoing Server Requires Authentication

      เสร็จ แล้วทดลองรับ-ส่งดูอีกครั้งครับ...

ปรับแต่ง การใช้งานเว็บเมล์กระรอก SquirrelMail

การสร้าง Autoresponder

1. Login เข้าระบบ DirectAdmin  https://domainname:2222 2.เลือกหัวข้อ...

How to test SMTP operations using Telnet

1. Telnet into Email Hosting service using TCP port 25. Command is telnet <servername> 25...