ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือ

Mod_Rewrite; how to enable?

make a .htaccess file in the directory you want to use modrewrite and put the following into it:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On

if you don't get a 500 error it is probably allready enabled.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

ลืมรหัสผ่านเข้า ControlPanal (Forgot Password)

ไม่ต้องแก้ register_globals = On ก็เรียกใช้ตัวแปรแบบเดิมๆได้

ปกติแล้วเวลาทำการติดตั้ง php ค่า default ของ register_globals จะเป็น Off...

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel ใช้สำหรับเข้าไปจัดการ Hosting ผ่าน...

Backup Website Email Database

แนะนำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน(วิธีที่ 1)  Backup ผ่านระบบจัดการ...

วิธี flush DNS

วิธีการอับเดต DNS Reset Rounter แล้ว ทำการ flus DNS เพื่อ update DNS 1. เข้าไปที่ Start >...