ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือ

Mod_Rewrite; how to enable?

make a .htaccess file in the directory you want to use modrewrite and put the following into it:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On

if you don't get a 500 error it is probably allready enabled.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

แบนวิทเกิน/พื้นที่เกิน ควรทำอย่างไร

แบนวิทคืออะไรคือ ปริมาณการเข้าถึงข้อมูล โดยรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ และผู้ใช้งานเกินได้ 4...

การกำหนดค่า SpamAssassin Setup

เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการโฮสติ้ง (http://yourdomain.com:2222) หากต้องการกำหนดค่า SpamAssassin Setup...

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel ใช้สำหรับเข้าไปจัดการ Hosting ผ่าน...

Permissions Under suPHP

Permissions Under suPHPWhat is suPHP is:On most Apache servers, PHP runs as an Apache module....

ติดตั้ง antyspam ให้ Direct Admin

Set up Spam Assassin in DirectAdmin This article will show you how to setup spam assassin in...