ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือ

Backup Website Email Database

แนะนำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน
(วิธีที่ 1)  Backup ผ่านระบบจัดการ DirecAdmin
    1. เลือกกด Create/Restore Backups  สังเกตุค่าเปลี่ยนแปลง Massage System (0 new)
ตัวเลขข้อความเตือนจะเพิ่มขึ้นหากมีการทำสร้าง Backup เสร็จสิ้น

    2. เลือก สำรองข้อมูล Website หลัก/ Subdomain,Database, สำรองอีเมล์ (นำไปเปิดใช้ผ่าน ระบบ DirecAdmin เท่านั้น)

    3.  กดสร้างการ Backup รอระบบ Backup และจะแจ้งเตือนที่ Message System

    4. ไฟล์ที่ Backupไว้แล้ว จะสามารถ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่ Click here for a list your current backups เข้าไปจะพบกับไฟล์ Backup Save ไฟล์ดาวน์โหลดไว้ได้ทันที

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Permissions Under suPHP

Permissions Under suPHPWhat is suPHP is:On most Apache servers, PHP runs as an Apache module....

ลืมรหัสผ่านเข้า ControlPanal (Forgot Password)

วิธีกำหนด permission ไฟล์และโฟรเดอร์ ข้อมูล

login to your DirecAdmin manage your hosting access to File Manager > public_html > choose...

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel ใช้สำหรับเข้าไปจัดการ Hosting ผ่าน...

วิธี flush DNS

วิธีการอับเดต DNS Reset Rounter แล้ว ทำการ flus DNS เพื่อ update DNS 1. เข้าไปที่ Start >...