ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือ

Backup Website Email Database

แนะนำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน
(วิธีที่ 1)  Backup ผ่านระบบจัดการ DirecAdmin
    1. เลือกกด Create/Restore Backups  สังเกตุค่าเปลี่ยนแปลง Massage System (0 new)
ตัวเลขข้อความเตือนจะเพิ่มขึ้นหากมีการทำสร้าง Backup เสร็จสิ้น

    2. เลือก สำรองข้อมูล Website หลัก/ Subdomain,Database, สำรองอีเมล์ (นำไปเปิดใช้ผ่าน ระบบ DirecAdmin เท่านั้น)

    3.  กดสร้างการ Backup รอระบบ Backup และจะแจ้งเตือนที่ Message System

    4. ไฟล์ที่ Backupไว้แล้ว จะสามารถ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่ Click here for a list your current backups เข้าไปจะพบกับไฟล์ Backup Save ไฟล์ดาวน์โหลดไว้ได้ทันที

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธี flush DNS

วิธีการอับเดต DNS Reset Rounter แล้ว ทำการ flus DNS เพื่อ update DNS 1. เข้าไปที่ Start >...

วิธีกำหนด permission ไฟล์และโฟรเดอร์ ข้อมูล

login to your DirecAdmin manage your hosting access to File Manager > public_html > choose...

ลืมรหัสผ่านเข้า ControlPanal (Forgot Password)

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel ใช้สำหรับเข้าไปจัดการ Hosting ผ่าน...

การกำหนดค่า SpamAssassin Setup

เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการโฮสติ้ง (http://yourdomain.com:2222) หากต้องการกำหนดค่า SpamAssassin Setup...