การชำระเงินค่าบริการ

บัญชีธนาคารของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์

คุณสามารถชำระค่าบริการโดยระบุเพื่อเข้าบัญชีธนาคารของ เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ หมายเลขบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี: บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105548117601


Account Name: ServerToday (Thailand) Co., Ltd.
Type: Saving Account

ธนาคารกรุงไทย

สาขาบางถนนเจริญนคร

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาบางขุนเทียน

ธนาคารกสิกร

สาขาเซ็นทรัลพระราม 2

ธนาคารไทยพานิชย์

สาขาดาวคะนอง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาถนนจอมทอง

ธนาคารธนชาติ

สาขาถนนพระราม 2

** บริการของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ ออกใบกำกับภาษีทุกรายการ ***