รับข้อเสนอพิเศษสุดจาก Zimbra

สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เคยใช้บริการ MailGoThai

โปรดป้อนข้อมูล

Contact Information

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อหน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
อีเมลของคุณ (ที่สามารถติดต่อได้)

Deployment Information

ชื่อโดเมนที่ต้องการใช้งาน
จำนวนบัญชีอีเมลที่ต้องการใช้งาน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้งาน (GB/TB) รวมทุกบัญชี
ระบบอีเมลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
แผนการเปิดใช้งานระบบใหม่