Zimbra 9 on Cloud Mail

Request for Quotation

โปรดป้อนข้อมูลสำหรับจัดทำใบเสนอราคา

ข้อมูลของคุณ


ชื่อ-นามสกุล
ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อโดเมนที่ต้องการใช้งาน
อีเมลปัจจุบันของคุณ

แพ็กเกจและจำนวนบัญชีที่ใช้งาน (ผสมกันได้)


Starter 3 GB/บัญชี
Professional 15 GB/บัญชี
Premium 30 GB/บัญชี
Ultimate 50 GB/บัญชี

รอบบริการ (สมัคร 2 ปีลด 5%, 3 ปีลด 10%)
ส่วนลดพิเศษ
ค่าบริการ THB (ไม่รวม VAT 7%)