เทคนิคการป้องกันไวรัสหรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ไฟล์ (Ransomware:Crypt0L0cker) บน Zimbra Email Server

ให้เข้าไปที่ Zimbra Administration Panel


1) ไปทีเมนู Home --> Configure --> Global Setting เลือกหัวข้อ Attachments

2) ทำการเลือกประเภทหรือชนิดของไฟล์ที่ต้องการบล็อก (นามสกุลไฟล์) โดยเลือกจากช่อง Common extensions แล้วคลิกที่ Add Selected หรือ หากต้องการเลือกหลายประเภทไฟล์ ให้กด Shift ค้างแล้วเลือกชนิดของไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก Add Selected

3) หากไม่พบประเภทไฟล์ในรายการ คุณสามารถเพิ่มรายการเข้าไปใหม่โดยไปที่ช่อง New extension แล้วทำการพิมพ์นามสกุลไฟล์ที่ต้องการ block เช่น หากต้องการ block ไฟล์ที่เป็น .zip ให้พิมพ์ zip แล้วคลิกเลือกที่ Add

4) ทำการบันทึกการตั้งค่าโดยคลิกเลือกที่ Save (มุมบนขวา ใกล้ๆ กับ Close)

เพียงเท่านี้ Zimbra Email Server ของท่านก็จะช่วย Block ไฟล์แนบที่มากับอีเมล ที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้ท่านติดไวรัส
หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ไฟล์ (Ransomware:Crypt0L0cker) ได้แล้วครับ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2195-7395 ถึง 9 นะครับ

Thursday, May 7, 2015« Back