การจัดการโดเมน / Manage Domain Name

การจัดการโดเมนให้เข้าไปที่ https://servertoday.myorderbox.com
ป้อนชื่อผู้ใช้งาน (อีเมลที่สมัคร) และรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก Customer จากนั้นคลิกที่ Login

วิธีการจัดการ

1. คลิกที่เมนูด้านบน ตรงบริเวณที่แสดงข้อความ Welcome yourname จากนั้นเลือกเมนู "My Account" ระบบจะนำไปสู่หน้าการจัดการ
2. คลิกเลือกที่เมนู "Managed Orders" แล้วเลือกเมนู "List/Search Orders" จะปรากฏชื่อโดเมนของคุณทั้งหมด
3. ให้คลิกเลือกชื่อโดเมนที่ต้องการจัดการจากหน้าแสดงรายชื่อโดเมนทั้งหมดของคุณ
4. จากนั้นคุณสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใต้ชื่อโดเมนได้ด้วยตัวเอง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domain mangement to :  https://servertoday.myorderbox.com/ (choose Customer)

1. on top menu click on Welcome yourname --> choose "My Account"
2. click on menu "Managed Orders" choose "List/Search Orders"
3. click on your domain name
4. you can managed your domain

please not :

1. Name Server is Manage Name Servers that this Domain Name uses.
2. DNS Management is Map your Domain Name to a Web Hosting or Email service, set Domain Aliases, etc
3. Manage Domain Forwarding is Forward your current Domain Name and it's sub-domains to another Domain Name

if you choose option 2 or 3 you must set Name Server to ServerToday. (you can click on Configure Now to automatic setup Name Server)

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

ต้องการจะเปลี่ยนเจ้าของโดเมนใหม่ โดยยังอยู่ภายใต้ระบบของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์

มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ครับ 1. ให้เจ้าของใหม่ลงทะเบียนสมัครเพื่อเปิด Customer Account ก่อนครับ...

Transfer Secret หรือ Transfer Auth Code หรือ EPP Auth Code หรือ Domain Secret

คือ รหัสประมาณ 6-16 ตัวอักษร ใช้สำหรับป้องกันการโจรกรรมโดเมนของท่านจากผู้ประสงค์ร้าย...

ย้ายโดเมนแล้วอายุการใช้งานเท่าเดิม- Lost one year when transferring a Domain Name from one Registrar to Another

เมื่อ โอน ชื่อ โดเมน จาก นาย ทะเบียนอื่น หาย ไป หนึ่ง ปี  ให้ อีกนี้ เป็นทั่วไป ที่ คน ส่วน...

รหัสผ่านในการจัดการ หรือ Manage Domain Name

กรณีที่คุณต้องการเข้าไปจัดการโดเมนของคุณ (Manage Domain Name) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไข...

การสร้าง URL Forward หรือ การเรียกชื่อเว็บไซต์ A แล้วให้แสดงผลเป็นเว็บไซต์ B

ทำได้ด้วยการสร้างไฟล์ index.html แล้วนำไปวาง ที่ตำแหน่ง /public_html ของเว็บไซต์ A โดยในไฟล์...