การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Zimbra Desktop

ดาวน์โหลด ZimbraDesktop : https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-desktop

1. เมื่อผู้ใช้งานทำการติดตั้ง Zimbra Desktop เรียบร้อยแล้ว
ให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรมดังกล่าว
จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม Zimbra Desktop
ให้ผู้ใช้ทำการคลิกที่ปุ่ม “ Add New Account ”


ZD0

2. จากนั้น ให้ผู้ใช้เลือกประเภทของอีเมล เลือก Zimbra

ZD1

3. ผู้ใช้จะพบกับหน้าต่างใส่ข้อมูลอีเมลให้ครบตามตัวอย่าง ดังนี้

• Account Name : ใส่ชื่ออีเมลของท่าน (ตัวอย่าง user@domain.com)
• Email Address : ใส่ชื่ออีเมลของท่าน (ตัวอย่าง user@domain.com)
• Password : ใส่รหัสผ่านอีเมลของท่าน
• Incoming Server : ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของท่าน (ตัวอย่าง mail.domain.com)
• Security : เลือกที่ช่อง “ None ”
• Check Messages : เลือก “ as new mail arrives ”
• Mail Sync : เลือก “ Sync all messages”

เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ช่อง “ Enable debug logging ”
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ Validate and Save ” เสร็จสิ้นการตั้งค่า Zimbra Desktop

ZD2.

4. ระบบทำการเพิ่มอีเมลของผู้ใช้งานสำเร็จแล้ว ให้ผู้ใช้ทำการคลิกที่ปุ่ม “ Launch Desktop” เพื่อเข้าสู่ระบบ

ZD3.

5. ระบบจะทำการ Sync อีเมลของผู้ใช้งาน ให้ผู้ใช้งานรอจนกว่าสัญลักษณ์ Sync ในวงกลมสีแดงหายไป
จะสามารถเริ่มใช้งานระบบ Zimbra Desktop ได้ครับ

ZD4.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Zimbra Desktop (Open Source Active Sync)

ดาวน์โหลด ZimbraDesktop : https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-desktop1....

วิธีปรับขนาด Font บน Zimbra Desktop for Windows

  ให้ปิดโปรแกรม Zimbra Desktop เข้าไปยัง folder C:\Program Files\Zimbra\Zimbra...

Zimbra Desktop คืออะไร ? ดาวโหลดโปรแกรมได้จากที่ไหน ?

Zimbra Desktop คือ อะไร ?Zimbra Desktop เป็นโปรแกรมอีเมลบนฝั่งผู้ใช้บริการ หรือ MUA (Mail User...