วิธีการตั้งค่าอีเมล Android

วิธีการตั้งค่าอีเมล Android

แบ่งการตั้งค่าเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีเพิ่มเข้าไปใหม่ (ไม่เคยมี email account บนเครื่องมาก่อน)
1.1 เข้าไปที่ Email > Add Email account

Email address : ใส่ email account ของท่าน
Password :ใส่ password ของ account ดังกล่าวจากนั้นให้เลือก Manual Setup

Android1

1.2 เลือกประเภท IMAP Account

Android2

1.3 ใส่ข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้

Username : ใส่ email address
Password : รหัสผ่านของ account ดังกล่าว
IMAP Server :ใส่ mail.yourdomain.com
Security Type :เลือก None
Port : ใส่เลข 143
IMAP path prefix : เป็นการใช้งานเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องใส่ครับ

เมื่อทำการใส่ข้อมูลเสร็จแล้วเลือก Nextหลังจากนั้นจะทำการ verify กับ mail server หากส่วนนี้ไม่ผ่าน
ให้ตรวจสอบการตั้งค่า Email Address, Password, IMAP server, Security type และ Port ว่าถูกต้องหรือไม่

Android3

1.4 เป็นการตั้งค่า mail server ขาออก ดำเนินการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้


SMTP server : ใส่ mail.yourdomain.com
Security Type : เลือก None
Port : ใส่เลข 25
เปิดใช้งาน Require sign-in
User name : ใส่ email address
Password : รหัสผ่านของ account ดังกล่าว

เสร็จแล้วเลือก Next หลังจากนั้นจะทำการ verify กับ mail server หากส่วนนี้ไม่ผ่าน
ให้ดูการตั้งค่า SMTP server, Security type และ Port ว่าถูกต้องหรือไม่

Android4

1.5 เป็นการตั้งค่าความถี่ในการโหลดเมล์ และการแจ้งเตือน สามารถเลือกตั้งได้ตามความต้องการครับ ในส่วนของการ add email ก็จะสิ้นสุดในขั้นตอนนี้ครับ

Android5

2.กรณีเพิ่ม account ที่ 2 เข้าไปใน android
2.1 ออกจาก inbox ของ mail account แรก โดยแตะที่ชื่อโดเมน จากนั้นไปที่ option > Add account จากนั้นทำตามข้อ 1.1 จนจบขั้นตอนการเพิ่ม email

Android6


*** กรณีต้องการแก้ไขการตั้งค่าให้เข้าไปที่ mail ที่ต้องการแก้ไข เลือก option > More > account setting เลือกแก้ไขระหว่าง Incoming หรือ Outgoing setting

Android7-1Android7-2

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการตั้งค่าอีเมล IOS

1.เข้าเมนู Setting2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail,Contact,Calendars3.กดเลือกที่ Add...

การเซตอัพ Outlook Express และ Microsoft Outlook

For Outlook Express Start Outlook Express. On the File menu, click Info and click Account...

การตั้งค่าอีเมลบน Window phone

การตั้งค่าอีเมลบน Window phone เป็นการตั้งค่าอีเมลด้วยตนเอง (ขั้นสูง) 1.ในรายการแอพ เลือก...