การตั้งค่าอีเมล์ Zimbra สำหรับ Ms Outlook 2013 ด้วยโปรโตคอล ActiveSync/EWS [VDO]

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Outlook 2013 ด้วย Exchange ActiveSync

1. ไปที่เมนู FILE เพื่อทำการตั้งค่าอีเมล2. เลือกเมนู Account Settings...3. เลือก Manual setup or...

Powered by WHMCompleteSolution