เริ่มต้นใช้งาน Zimbra Email & Collaboration ครั้งแรก

การ Login เข้าสู่หน้า Zimbra Webmail (สำหรับผู้ใช้งาน)


การ Login เข้าสู่หน้า Zimbra Webmail โดยเข้าไปที่ http://mail.yourdomain.com  ระบบจะทำการ Redirect หน้า Zimbra Login ไปที่ https://mail.yourdomain.com โดยอัตโนมัติ และจะปรากฏหน้าต่าง Zimbra Webmail Login ดังรูป .. ให้ป้อนชื่อผู้ใช้งาน (Email Address) และ รหัสผ่านของคุณจากนั้นคลิกที่ Sing In ก็จะสามารถเข้าใช้งาน Zimbra Webmail ได้แล้วครับ

Zimbra Webmail Login


ทั้งนี้การใช้งาน Zimbra Webmail รองรับการใช้งานใน 4 version ด้วยกันคือ

  1. Default 
  2. Advanced (Ajax)
  3. Standard (HTML)
  4. Mobile


* ให้เปลี่ยน domain.com ให้เป็นชื่อโดเมนของคุณ

คำแนะนำสำหรับท่านที่ใช้ Private SSL certificate บน Browser

สำหรับการใช้งาน zimbra บน webmail เบราวเซอร์จะทำการแจ้งเตือน SSL Certificate ผู้ใช้งานจะต้องทำการยอมรับ Key ของ Zimbra Server ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งาน webmail ได้ (หากท่านใช้ Commercial SSL Certificate จะไม่พบ Error ดังกล่าว)

เบราวเซอร์ Chrome

การเปิดเข้าใช้งานครั้งแรก อาจพบข้อความแจ้งเตือนว่า Privacy Error หรือ Your connection is not private ให้คลิกเลือกที่ Advance


การเข้าใช้งาน zimbra บนเบราว์เซอร์ Chrome


จากนั้นเลือกที่   Proceed to mail.yourdomain.com (Unsafe) ก็จะสามารถเข้าใช้งาน Zimbra Webmail ได้ปกติ

Zimbra on Chrome

เบราวเซอร์ Firefox

การเปิดเข้าใช้งานครั้งแรก อาจพบข้อความแจ้งเตือนว่า เว็บไซต์นี้อาจเป็นอันตราย หรือ This Connection is Untrusted ให้คลิกเลือกที่ I Understand the Risks

Zimbra on Firefox

จากนั้นให้เลือก Add Exception

Zimbra Add Security Exception on Firefox

จะปรากฏหน้าต่าง Add Security Exception  ให้เลือก  Get Certificate แล้วคลิกเลือกที่ Confirm Security Exception ก็จะสามารถเข้าใช้งาน Zimbra Webmail ได้ปกติ

Firefox Get Certificate from Zimbra

เบราวเซอร์ Internet Explorer

การเปิดเข้าใช้งานครั้งแรก อาจพบข้อความแจ้งเตือนว่า Cerificate Error ให้คลิกเลือกที่ Continue to this website (not recommended) ก็จะสามารถเข้าใช้งาน Zimbra Webmail ได้ปกติ

Zimbra on Internet Explorer

หมายเหตุ:

1. การแจ้งเตือน SSL Certificate บนเบราว์เซอร์ นั้นเกิดจาก Zimbra Server ใช้งาน SSL แบบ Private Key ซึ่งเบราว์เซอร์ยังไม่รู้จัก ดังนั้นจะต้องทำการยอมรับ Key โดยผู้ใช้งานก่อน หากท่านใช้ Commercial SSL Certificate จะไม่พบ Error ดังกล่าว
2. การเข้าใช้งานในโหมดของผู้ดูแลระบบ (Zimbra Administrator) ให้เข้าไปที่ https://mail.domian.com:7071
3. หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานได้ อาจตรวจสอบ Network Security (Proxy / Firewall Rule) ว่ามีการปิดกั้นการเข้าถึง port การสื่อสารของ Zimbra หรือไม่?
Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยนภาษาบน user interface ของ Zimbra

โดยค่ามาตรฐาน Zimbra จะทำแสดงผลบน user interface ด้วยภาษาตามระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งาน...

คู่มือการใช้งาน Zimbra สำหรับผู้ดูแลระบบ (.pdf - ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลดได้จาก http://www.servertoday.com/docs/Zimbra_OS_Admin_Guide_8.6.0.pdf

การแบ่งปันข้อมูล (Sharing) บน Zimbra กับเพื่อนร่วมงาน

ฟังก์ชั่น Sharing บน Zimbra Collaboration จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล Email, Contact,...

แก้ไขปัญหาการแสดงผล Zimbra Web Client บนเบราว์เซอร์ Google Chrome 45+

ปัญหาที่พบ :เข้าใช้งานบน Zimbra Webmail บนเบราว์เซอร์ Chrome แล้วพบว่า การแสดงผลไม่เต็มหน้าจอ...

การเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานของ Zimbra

  สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน Zimbra ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง โดย...