การสร้างหรือเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่บน Zimbra (Add New Email Account)

1. เปิด web browser เพื่อเข้าไปที่ Admin Console ของท่าน (ตัวอย่างพิมพ์ mail.domain.com:7071)
และทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ Admin Console

login

2. ไปที่เมนู Manage (จัดการ)

manage

3. คลิกที่ปุ่มรูปเฟืองตามภาพ และ คลิก New (ใหม่)

New

4. ใส่ชื่ออีเมลที่ต้องการ และ รายละเอียดของอีเมล
หมายเหตุ * บังคับให้ใส่

email

5. ทำการกำหนดรหัสผ่านของอีเมล (โปรดหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่าน 123456 หรือ รหัสที่ง่ายต่อการเดา) จากนั้นให้คลิกที่ Finish (เสร็จสิ้น)

finish

6. จะพบกับอีเมลแอตเคาท์ใหม่ เสร็จสิ้นการสร้างอีเมลใหม่

new email

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการแก้ไข Import Contact ภาษาไทย เข้า Zimbra แล้วภาษาเพี้ยน

1. ทำการเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมประเภท Text Edit ที่สามารถเปลี่ยน Encoding ของไฟล์ได้ เช่น...

การเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล (ระดับผู้ดูแลระบบ)

1. เปิด web browser เพื่อเข้าไปที่ Admin Console ของท่าน (ตัวอย่างพิมพ์...

การ Import Contact(.csv) ไปยัง Zimbra

1. ให้ไปที่เมนู Preference เลือกเมนูด้านซ้าย Import/Export2. ทำการ Browse เลือกไฟล์ข้อมูล...

การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นกู้คืนข้อมูลบนถังขยะ Dumpster (กรณีเผลอลบข้อมูลในถังขยะ คุณยังสามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้)

บนระบบ Zimbra Webmail นั้นมี Feature ชื่อว่า Dumpster...

การสร้างอีเมลกลุ่ม Distribution List หรือ Mailing List หรือ Grop Mail บน Zimbra

Distribution List หรือ Mailing List หรือ Grop Mailคือ บัญชีอีเมลเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบบของ...