การเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานของ Zimbra

 

สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน Zimbra ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง โดย Login เข้าสู่หน้า Webmail ของ Zimbra จากนั้นเลือก Change Password โดยดำเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้

วิธีแรก


Chang Password Zimbra

1. คลิกลูกศรด้านหลังชื่อผู้ใช้งาน - อยู่ด้านมุมบนขวา
2. เลือก Change Password
3. คลิกที่ Change Password  - ระบบจะขึ้น Default Old Password ให้ทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
4. จากนั้นคลิกที่ Change password


วิธีที่สอง

Change Password Zimbra Email

1. ไปที่ Tab --> Preference
2. เมนูฝั่งด้านซ้ายเลือกไปที่หัวข้อ General
3. คลิกที่ Change Password  - ระบบจะขึ้น Default Old Password ให้ทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
4. จากนั้นคลิกที่ Change password


Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยนภาษาบน user interface ของ Zimbra

โดยค่ามาตรฐาน Zimbra จะทำแสดงผลบน user interface ด้วยภาษาตามระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งาน...

การตรวจสอบโควต้าและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้งาน (ฝั่ง user)

ผู้ใช้งาน zimbra สามารถตรวจสอบพื้นทีจัดเก็บข้อมูลที่มีการใช้งานจริงได้ด้วยตนเอง โดย login...

คู่มือการใช้งาน Zimbra สำหรับผู้ใช้งาน (.pdf - ภาษาอังกฤษ)

  สามารถดาวน์โหลดได้จากhttp://www.servertoday.com/doc/ZWC_End_User_Guide_8.6.0.pdf

Default Ports สำหรับการใช้งาน Zimbra

Port มาตรฐานสำหรับการสื่อสารบน Zimbra   25 smtp mta incoming mail to postfix 80...

การแบ่งปันข้อมูล (Sharing) บน Zimbra กับเพื่อนร่วมงาน

ฟังก์ชั่น Sharing บน Zimbra Collaboration จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล Email, Contact,...