การเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานของ Zimbra

 

สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน Zimbra ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง โดย Login เข้าสู่หน้า Webmail ของ Zimbra จากนั้นเลือก Change Password โดยดำเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้

วิธีแรก


Chang Password Zimbra

1. คลิกลูกศรด้านหลังชื่อผู้ใช้งาน - อยู่ด้านมุมบนขวา
2. เลือก Change Password
3. คลิกที่ Change Password  - ระบบจะขึ้น Default Old Password ให้ทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
4. จากนั้นคลิกที่ Change password


วิธีที่สอง

Change Password Zimbra Email

1. ไปที่ Tab --> Preference
2. เมนูฝั่งด้านซ้ายเลือกไปที่หัวข้อ General
3. คลิกที่ Change Password  - ระบบจะขึ้น Default Old Password ให้ทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
4. จากนั้นคลิกที่ Change password


Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

คู่มือการใช้งาน Zimbra สำหรับผู้ใช้งาน (.pdf - ภาษาอังกฤษ)

  สามารถดาวน์โหลดได้จากhttp://www.servertoday.com/doc/ZWC_End_User_Guide_8.6.0.pdf

เริ่มต้นใช้งาน Zimbra Email & Collaboration ครั้งแรก

การ Login เข้าสู่หน้า Zimbra Webmail (สำหรับผู้ใช้งาน) การ Login เข้าสู่หน้า Zimbra Webmail...

การตรวจสอบโควต้าและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้งาน (ฝั่ง user)

ผู้ใช้งาน zimbra สามารถตรวจสอบพื้นทีจัดเก็บข้อมูลที่มีการใช้งานจริงได้ด้วยตนเอง โดย login...

การเปลี่ยนภาษาบน user interface ของ Zimbra

โดยค่ามาตรฐาน Zimbra จะทำแสดงผลบน user interface ด้วยภาษาตามระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งาน...

Default Ports สำหรับการใช้งาน Zimbra

Port มาตรฐานสำหรับการสื่อสารบน Zimbra   25 smtp mta incoming mail to postfix 80...