วิธีการแก้ไข Import Contact ภาษาไทย เข้า Zimbra แล้วภาษาเพี้ยน

1. ทำการเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมประเภท Text Edit ที่สามารถเปลี่ยน Encoding ของไฟล์ได้ เช่น EditPlus
เมื่อเปิดโปรแกรม EditPlus แล้วให้ทำการเปิดไฟล์ contact.csv ด้วยโปรแกรม EditPlus

C1

2. ทำการเปลี่ยน Encoding ของไฟล์โดยเลือกที่เมนู Document -> File Encoding -> Change File Encoding...

C2


3. เลือก Encoding ของไฟล์เป็น Unicode : UTF-8 คลิก OK และทำการ Save ไฟล์

C3


4. ไปที่ Zimbra Web Client ไปที่เมนู Preferences -> Import / Export ทำการ Import ไฟล์ contact.csv ที่ต้องการ

C4

5. ทำการตรวจสอบ Contact ที่ Import เรียบร้อยแล้ว โดยไปที่ Contact จะพบรายชื่อเป็นภาษาไทยตามปกติตัวอักษรไม่เพี้ยนครับ

C5

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การ Import Contact(.csv) ไปยัง Zimbra

1. ให้ไปที่เมนู Preference เลือกเมนูด้านซ้าย Import/Export2. ทำการ Browse เลือกไฟล์ข้อมูล...

การเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล (ระดับผู้ดูแลระบบ)

1. เปิด web browser เพื่อเข้าไปที่ Admin Console ของท่าน (ตัวอย่างพิมพ์...

การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นกู้คืนข้อมูลบนถังขยะ Dumpster (กรณีเผลอลบข้อมูลในถังขยะ คุณยังสามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้)

บนระบบ Zimbra Webmail นั้นมี Feature ชื่อว่า Dumpster...

การสร้างหรือเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่บน Zimbra (Add New Email Account)

1. เปิด web browser เพื่อเข้าไปที่ Admin Console ของท่าน (ตัวอย่างพิมพ์...

การตั้งค่า Forward Mail อัตโนมัติบน Zimbra Mail

เข้าที่ระบบ Zimbra Admin Console (https://mail.domain.com:7071)  1. ไปที่ Manage > Account และ...