การตั้งค่าอีเมล์ Zimbra บน Microsoft Outlook แบบ POP3

1. ทำการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่
เลือก • "กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตัวเอง" แล้วคลิกที่ปุ่ม "ถัดไป >"

zoi1

2. เลือก "• อินเทอร์เน็ตอีเมล์(เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ POP หรือ IMAP เพิ่อส่งหรือรับข้อความอีเมล์)"
แล้วคลิกที่ปุ่ม "ถัดไป >"

zoi2

3. ทำการกรอกข้อมูลผู้ใช้ให้ครบแล้วเลือก ชนิดบัญชีผู้ใช้ "POP3" ตามภาพ

zop1

4. ทำการตั้งค่า Authentication โดยกดที่ปุ่ม "การตั้งค่าเพิ่มเติม..." เลือกเมนู "เซิร์ฟเวอร์ส่งออก"
คลิ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม [/] เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง
และเลือก •ใช้การตั้งค่าเดียวกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉัน

zop2

5. ทำการตั้งค่า "เชื่อมต่อแบบเข้ารหัส SSL" ทั้งเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและเซิร์ฟเวอร์ขาออก
โดยใส่ตัวเลข 995 ในช่อง POP3 และตัวเลข 465 ในช่อง SMTP ที่เมนู "ขั้นสูง" หรือ "Advance"
จากนั้นตั้งค่าสำเนาอีเมลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ โดยกดที่ปุ่ม "ขั้นสูง" คลิกถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม [/] "เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์"และกดปุ่ม "ตกลง"


zop3

6. ทำการ "Test Account Settings" โดยคลิกที่ปุ่ม "ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้"

zop6

7. ระบบจะทำการทดสอบ เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า และ ส่งข้อความอีเมล์ทดลอง

zop4

8. คลิ๊กที่ปุ่ม "ปิด" แล้วคลิกที่ปุ่ม "ถัดไป >"

zop5

9. การตั้งค่าอีเมล์ Zimbra บน Microsoft Outlook แบบ POP3 เรียบร้อย

zoi7

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Sync calendar จาก Server ด้วย CalDav Synchronizer

ปกติแล้วการ Setting Email ในรูปแบบ POP / IMAP จะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถ Sync Calendar จาก Mail...

Sync contact จาก Server ด้วย CalDav Synchronizer

ปกติแล้วการ Setting Email ในรูปแบบ POP / IMAP จะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถ Sync Contact จาก Mail...

Sync task จาก Server ด้วย CalDav Synchronizer

ปกติแล้วการ Setting Email ในรูปแบบ POP / IMAP จะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถ Sync Contact จาก Mail...

การตั้งค่าอีเมล์ Zimbra บน Microsoft Outlook แบบ IMAP

1. ทำการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่เลือก •...