การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Android ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail) - version เก่า

1. เข้าไปที่เมนู Email " บนหน้าจอของท่าน
01

2. ให้ท่าน พิมพ์ชื่ออีเมลและรหัสผ่านอีเมลของท่านให้ถูกต้อง เสร็จแล้วกดปุ่ม " Manual Setup " เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
02

3. ให้ท่านเลือก " Microsoft Exchange ActiveSync "
03

4. ให้ท่านใส่ข้อมูลอีเมลของท่าน และกดปุ่ม " Next "

•  Emai : พิมพ์ชื่ออีเมล (Ex. user@domain.com)
•  Domain\username : ให้ใส่ \user หรือ \user@domain.com
•  Password : พิมพ์รหัสผ่านอีเมล
•  Exchange Server : พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ (Ex .mail.domain.com,sync.domain.com)
•  Use secure connection (SSL) : ให้ใส่เครื่องหมายถูก 00

04 05

5. ให้ท่านกดปุ่ม " OK " เข้าเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
06

6. ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบ และการอนุญาตเข้าใช้งานอีเมล ให้ท่านกดปุ่ม " Continue " และกดปุ่ม " OK " อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
07 08

7. ให้ท่านทำการตั้งค่าการใช้งานอีเมล ตามที่ท่านต้องการหรือตั้งค่าตามรูปด้านล่างดังนี้เสร็จแล้วกดปุ่ม " Next "
09 10

8. การตั้งค่าการใช้งานอีเมลเสร็จเรียร้อยร้อยแล้วกดปุ่ม " Done "
11

9. หลังจากตั้งค่าการใช้งานอีเมลเรียร้อยร้อยแล้ว ระบบจะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าความปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือ
ให้ท่านกดปุ่ม " OK " และกดปุ่ม " Activate " ตามรูปด้านล่างดังนี้
12 13

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Zimbra Mobile Installation and Setup for iOS ( iPhone, iPad) - Exchange Active Sync (เมนูภาษาอังกฤษ)

1. Tap Settings > Mail, Contacts, Calendars 2. Select Add Account & Choose Microsoft...

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Android ด้วยโปรโตคอล IMAP - (เมนูภาษาอังกฤษ)

1. ไปที่ไอคอน “ Email ” บนหน้าจอของท่าน2. จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุอีเมล์และรหัสผ่าน...

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Iphone ด้วยโปรโตคอล IMAP - (เมนูภาษาอังกฤษ)

1.เข้าเมนู Setting 2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail,Contact,Calendars3.กดเลือกที่ Add...

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ iPad ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail) - (เมนูภาษาไทย)

1. ไปที่เมนู “ การตั้งค่า ” บนหน้าจอของท่าน2. เลือก เมนู “ Mail,รายชื่อ,ปฏิทิน ” และเลือก “...

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Iphone ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail) - (เมนูภาษาไทย)

1. ไปที่เมนู settings บนหน้าจอของท่าน 2. เลือก เมนู “ เมล,รายชื่อ,ปฏิทิน ”3. เลือก “ เพิ่มบัญชี...