แก้ไขปัญหาการแสดงผล Zimbra Web Client บนเบราว์เซอร์ Google Chrome 45+

ปัญหาที่พบ :


เข้าใช้งานบน Zimbra Webmail บนเบราว์เซอร์ Chrome แล้วพบว่า การแสดงผลไม่เต็มหน้าจอ (ปัญหานี้พบเฉพาะใน Zimbra Open Source Edition)

แนวทางการแก้ไขปัญหา: 

1. ให้เข้าไปในโหมด command line ของ zimbra server แล้วทำการดาวน์โหลดไฟล์ zimbra-chrome45-fix.sh ซึ่งเป็น Patch สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวจาก Zimbra 
2. เปลี่ยน Permission ของไฟล์ zimbra-chrome45-fix.sh ให้สามารถ execute ได้ 
3. ส่ง run โปรแกรม zimbra-chrome45-fix.sh
4. Restart Service Mailboxd ของ Zimbra 


ตัวอย่าง 

wget https://raw.githubusercontent.com/Zimbra-Community/zimbra-patches/master/Zimbra%20Google%20Chrome%2045%20Fix/zimbra-chrome45-fix.sh
chmod +x zimbra-chrome45-fix.sh
zmmailboxdctl restart 


หมายเหตุ:

1. ผู้ใช้งาน zimbra web mail จะต้องทำการ Logout ออกจากระบบแล้วกลับเข้ามาใหม่อีกรอบ
2. ถ้ายังไม่หาย ให้ทำการลบ Cache ของ Google Chromeแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:
https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Web_Client_in_ZCS_8.0.x_and_Google_Chrome_45%2B

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

เริ่มต้นใช้งาน Zimbra Email & Collaboration ครั้งแรก

การ Login เข้าสู่หน้า Zimbra Webmail (สำหรับผู้ใช้งาน) การ Login เข้าสู่หน้า Zimbra Webmail...

คู่มือการใช้งาน Zimbra สำหรับผู้ใช้งาน (.pdf - ภาษาอังกฤษ)

  สามารถดาวน์โหลดได้จากhttp://www.servertoday.com/doc/ZWC_End_User_Guide_8.6.0.pdf

การแบ่งปันข้อมูล (Sharing) บน Zimbra กับเพื่อนร่วมงาน

ฟังก์ชั่น Sharing บน Zimbra Collaboration จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล Email, Contact,...

การเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานของ Zimbra

  สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน Zimbra ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง โดย...

การตรวจสอบโควต้าและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้งาน (ฝั่ง user)

ผู้ใช้งาน zimbra สามารถตรวจสอบพื้นทีจัดเก็บข้อมูลที่มีการใช้งานจริงได้ด้วยตนเอง โดย login...