การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นกู้คืนข้อมูลบนถังขยะ Dumpster (กรณีเผลอลบข้อมูลในถังขยะ คุณยังสามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้)

บนระบบ Zimbra Webmail นั้นมี Feature ชื่อว่า Dumpster (ถังขยะสำรอง)
ทำขึ้นมาเพื่อกรณีเผลอลบข้อมูลในถังขยะออก (สามารถกู้คืนข้อมูลในถังขยะได้ 30 วันย้อนหลัง)

1. Click ขวาที่ Trash (ถึงขยะ) > Recover Deleted Items2. เลือก Email ฉบับที่ต้องการ Recover และ คลิ๊ก Recover To
3. จากนั้นเลือกที่อยู่ Folder ของ Email ที่จะ Recover และกด OK เพื่อดำเนินการ Recover4. แสดงผลการ Recover สำเร็จ*หมายเหตุ : ระบบ Dumpster สามารถกู้คืนระบบได้มากสุดถึง 30 วันย้อนหลัง

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสร้างอีเมลกลุ่ม Distribution List หรือ Mailing List หรือ Grop Mail บน Zimbra

Distribution List หรือ Mailing List หรือ Grop Mailคือ บัญชีอีเมลเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบบของ...

การสร้างหรือเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่บน Zimbra (Add New Email Account)

1. เปิด web browser เพื่อเข้าไปที่ Admin Console ของท่าน (ตัวอย่างพิมพ์...

วิธีการแก้ไข Import Contact ภาษาไทย เข้า Zimbra แล้วภาษาเพี้ยน

1. ทำการเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมประเภท Text Edit ที่สามารถเปลี่ยน Encoding ของไฟล์ได้ เช่น...

การตั้งค่า Forward Mail อัตโนมัติบน Zimbra Mail

เข้าที่ระบบ Zimbra Admin Console (https://mail.domain.com:7071) 1. ไปที่ Manage > Account และ...

การ Import Contact(.csv) ไปยัง Zimbra

1. ให้ไปที่เมนู Preference เลือกเมนูด้านซ้าย Import/Export2. ทำการ Browse เลือกไฟล์ข้อมูล...