การสร้างอีเมลกลุ่ม Distribution List หรือ Mailing List หรือ Grop Mail บน Zimbra

Distribution List หรือ Mailing List หรือ Grop Mail


คือ บัญชีอีเมลเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบบของ Zimbra มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ใช้เป็น Contact Point สำหรับรับอีเมลขาเข้าและกระจายส่งต่อไปให้กับสมาชิกในกลุ่ม (ไม่มี mailbox อยู่จริง รับอีเมลแล้วกระจายต่ออย่างเดียว)
2. ใช้เป็น Contact Point สำหรับการกำหนดสิทธิ์การบริหารจัดการแบบกลุ่มของผู้ดูแลระบบ

วิธีการสร้างอีเมลกลุ่ม (Distribution List)

การสร้างอีเมลกลุ่ม หรือ Distribution List หรือ Mailing List หรือ Grop Mail บน Zimbra


1. ไปที่เมนูบน Dash Board ข้อ 2. Manage Account หรือคลิกที่เมนู Manage ด้านซ้าย
2. คลิกที่เมนู Distribution List
3. คลิกที่รูปเฟืองมุมบนขวา (ใกล้ๆ กับ Help) แล้วเลือก New เพื่อสร้างบัญชีอีเมลกลุ่ม
4. กำหนดชื่อบัญชีอีเมลกลุ่ม ชื่อที่ใช้แสดงและรายละเอียด
5. ป้อนชื่ออีเมลที่ต้องการเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม หรือ ปล่อยว่างแล้วคลิกที่ปุ่ม Search เพื่อค้นหาชื่ออีเมลที่ต้องการ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ชื่ออีเมลที่ต้องการ หรือ คลิกที่ Add Selected เพื่อเพิ่มชื่ออีเมลเข้าสู่กลุ่ม
6. ชื่อบัญชีอีเมลที่เป็นสมาชิกของกลุ่มจะปรากฏในรายการ List Members
7. หากคุณต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลด้วยตัวเอง หรือ บัญชีอีเมลของบุคคลภายนอก สามารถเพิ่มชื่อบัญชีเมลได้ในช่องหมายเลข 8 แล้วคลิกที่ Add เพื่อเพิ่มรายชื่อ
8. คลิกที่ Finish เพื่อสิ้นสุดและบันทึกการสร้างบัญชีอีเมลกลุ่ม
Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการแก้ไข Import Contact ภาษาไทย เข้า Zimbra แล้วภาษาเพี้ยน

1. ทำการเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมประเภท Text Edit ที่สามารถเปลี่ยน Encoding ของไฟล์ได้ เช่น...

การ Import Contact(.csv) ไปยัง Zimbra

1. ให้ไปที่เมนู Preference เลือกเมนูด้านซ้าย Import/Export2. ทำการ Browse เลือกไฟล์ข้อมูล...

การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นกู้คืนข้อมูลบนถังขยะ Dumpster (กรณีเผลอลบข้อมูลในถังขยะ คุณยังสามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้)

บนระบบ Zimbra Webmail นั้นมี Feature ชื่อว่า Dumpster...

การตั้งค่า Forward Mail อัตโนมัติบน Zimbra Mail

เข้าที่ระบบ Zimbra Admin Console (https://mail.domain.com:7071) 1. ไปที่ Manage > Account และ...

การสร้างหรือเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่บน Zimbra (Add New Email Account)

1. เปิด web browser เพื่อเข้าไปที่ Admin Console ของท่าน (ตัวอย่างพิมพ์...