วิธีการตั้งค่าอีเมล IOS

1.เข้าเมนู Setting

zimbra

2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail,Contact,Calendars

zipim1

3.กดเลือกที่ Add Account

zipim2

4.กดเลือกที่ Other

zipim3

5.กดเลือกที่ Add Mail Account

zipim4

6.กรอกรายละเอียดดังนี้

Name: ชื่อผู้ใช้งาน

Email: ชื่ออีเมลผู้ใช้งาน

Password: รหัสผ่านอีเมล

Description: คำอธิบายที่ต้องการ

และกดปุ่ม Next

zipim5

7.เลือกการตั้งค่าเป็น IMAP

zipim6

8.กรอกรายละเอียดดังนี้

• Incoming Mail Server

Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com

User Name: ชื่ออีเมลผู้ใช้งาน

Password: รหัสผ่านอีเมล

• Outgoing Mail Server

Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก Ex. mail.ชื่อโดเมน.com

User Name: ชื่ออีเมลผู้ใช้งาน

Password: รหัสผ่านอีเมล

และกดปุ่ม Next

zipim7

9.
กดปุ่ม Continue

zipim8

10.
กดปุ่ม Save อีกครั้ง เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล

zipim10

11.เปิดใช้งาน Mail เพื่อรับ-ส่งอีเมล

zipim13

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่าอีเมลบน Window phone

การตั้งค่าอีเมลบน Window phone เป็นการตั้งค่าอีเมลด้วยตนเอง (ขั้นสูง) 1.ในรายการแอพ เลือก...

วิธีการตั้งค่าอีเมล Android

วิธีการตั้งค่าอีเมล Androidแบ่งการตั้งค่าเป็น 2 กรณี ดังนี้1.กรณีเพิ่มเข้าไปใหม่ (ไม่เคยมี email...

การเซตอัพ Outlook Express และ Microsoft Outlook

For Outlook Express Start Outlook Express. On the File menu, click Info and click Account...