วิธีการตั้งค่าอีเมล IOS

1.เข้าเมนู Setting

zimbra

2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail,Contact,Calendars

zipim1

3.กดเลือกที่ Add Account

zipim2

4.กดเลือกที่ Other

zipim3

5.กดเลือกที่ Add Mail Account

zipim4

6.กรอกรายละเอียดดังนี้

Name: ชื่อผู้ใช้งาน

Email: ชื่ออีเมลผู้ใช้งาน

Password: รหัสผ่านอีเมล

Description: คำอธิบายที่ต้องการ

และกดปุ่ม Next

zipim5

7.เลือกการตั้งค่าเป็น IMAP

zipim6

8.กรอกรายละเอียดดังนี้

• Incoming Mail Server

Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com

User Name: ชื่ออีเมลผู้ใช้งาน

Password: รหัสผ่านอีเมล

• Outgoing Mail Server

Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก Ex. mail.ชื่อโดเมน.com

User Name: ชื่ออีเมลผู้ใช้งาน

Password: รหัสผ่านอีเมล

และกดปุ่ม Next

zipim7

9.
กดปุ่ม Continue

zipim8

10.
กดปุ่ม Save อีกครั้ง เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล

zipim10

11.เปิดใช้งาน Mail เพื่อรับ-ส่งอีเมล

zipim13

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเซตอัพ Outlook Express และ Microsoft Outlook

For Outlook Express Start Outlook Express. On the File menu, click Info and click Account...

วิธีการตั้งค่าอีเมล Android

วิธีการตั้งค่าอีเมล Androidแบ่งการตั้งค่าเป็น 2 กรณี ดังนี้1.กรณีเพิ่มเข้าไปใหม่ (ไม่เคยมี email...

การตั้งค่าอีเมลบน Window phone

การตั้งค่าอีเมลบน Window phone เป็นการตั้งค่าอีเมลด้วยตนเอง (ขั้นสูง) 1.ในรายการแอพ เลือก...