การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Outlook 2013 ด้วย Exchange ActiveSync


การเชื่อมต่ออีเมลด้วยโปรโตคอล Active Sync หรือ Exchange Active Sync (EAS) เป็นโปรโตคอลที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมใช้งาน Email, Contact, Calendar, Task ของ Zimbra ได้อย่างสะดวก สามารถตั้งค่าบนโปรแกรม MS Outlook เวอร์ชั่น 2013 เป็นต้นไป และบนโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) - (โปรโตคอล POP3 และ IMAP เป็นการเชื่อมต่อใช้งานเฉพาะอีเมลเท่านั้น)

1. คลิกที่เมนู Search แล้วค้นหาและเลือก Control Panel

Control Panel

2. เลือกหัวข้อ Mail

Mail
3. เลือกการตั้งค่าบัญชีอีเมล หรือ Email Account

Email Accounts


4. เลือกสร้างบัญชีใหม่ (New) และเลือกติดตั้งด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ (Manual Setup or Additional  server types)


New Account


5. เลือกการเชื่อมต่อแบบ Outlook.com or Exchange ActiveSync compatible service และคลิกที่ปุ่ม Next

EAS

6. ใส่ข้อมูลอีเมลของท่านให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Next

- Your Name :  ป้อนชื่อ (ตัวอย่าง Somchai P. หรือ user@domain.com)
- E-mail Address : ป้อนชื่ออีเมล (ป้อนเต็มรูปแบบ ตัวอย่าง user@domain.com)
-
Mail Server :  ป้อนอีเมลเซิร์ฟเวอร์ ( ตัวอย่าง zcsXX.smartmailserver.net - ข้อมูลที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ )
- User Name :  ป้อนชื่ออีเมลของท่าน (ป้อนเต็มรูปแบบ ตัวอย่าง user@domain.com)
- Password :    ป้อนรหัสผ่านอีเมล


EAS


6. ระบบจะทดสอบเชื่อมต่อ เมื่อ Status ขึ้น Completed  หมายความว่า การตั้งค่าถูกต้อง ให้คลิกที่ปุ่ม Close


EAS

7. คลิกที่ปุ่ม Finish อีกครั้ง

EAS

8. เมื่อคลิกที่ปุ่ม Finish เรียบร้อยแล้ว จะพบกับชื่ออีเมลที่ท่านตั้งค่า Type จะแสดง Exchange ActiveSync หมายความว่าเสร็จการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว


EAS


9. รอให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครบเป็นอันเสร็จ สามารถใช้งานรับ-ส่งอีเมลได้ทันที


EASหมายเหตุ: 

- โปรโตคอล Active Sync จะเชื่อมและแสดงผลข้อมูลบนอุปกรณ์ ย้อนหลัง 30 วัน หากต้องการดูหรือเก็บข้อมูลนานกว่านั้น แนะนำให้ใช้ร่วมกับฟังก์ชั่น  Archive messages ของ Outlook หรือ เข้าถึงข้อมูลบนเบราว์เซอร์ (Webmail)


Was this answer helpful?

 Print this Article