ต้องการจะเปลี่ยนเจ้าของโดเมนใหม่ โดยยังอยู่ภายใต้ระบบของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์

มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ครับ

1. ให้เจ้าของใหม่ลงทะเบียนสมัครเพื่อเปิด Customer Account ก่อนครับ โดยเข้าไปที่นี่นะครับ

http://domain.servertoday.net/servlet/AddCustomerServlet?validatenow=false&fromsfpage=true

จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดทั้งหมดของเจ้าของใหม่พร้อมทั้งกำหนดรหัสผ่าน แล้วทำการบันทึกข้อมูล

หลังจากสมัครแล้วจะได้ userid และ username ของ Account ใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ

2. จากนั้นให้ท่านเข้าไปที่ระบบจัดการโดเมนของท่านโดยเข้าไปที่ http://domains.servertoday.net

เลือกไปที่ Manage Domain Name และเลือก Move Service ครับ

ให้ทำการป้อน userid กับ username ของเจ้าของใหม่  โดเมนก็จะเปลี่ยนมือจากท่านไปยังเจ้าของใหม่ทันทีครับ

ภายใต้หลักการเดียวกัน กรณีที่ท่านต้องการย้ายโดเมนไปยังผู้ให้บริการรายอื่น ที่อยู่ภายใต้ระบบของ DirectI เหมือนกัน

ท่านสามารถไปสร้าง Account ฝั่งผู้ให้บริการใหม่ แล้วทำการ Move Service ของท่านไปยัง Account ใหม่ได้เช่นกัน

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Domain Support Knowledge Base

Click : http://domain.servertoday.net/kb

การสร้าง URL Forward หรือ การเรียกชื่อเว็บไซต์ A แล้วให้แสดงผลเป็นเว็บไซต์ B

ทำได้ด้วยการสร้างไฟล์ index.html แล้วนำไปวาง ที่ตำแหน่ง /public_html ของเว็บไซต์ A โดยในไฟล์...

การจัดการโดเมน / Manage Domain Name

การจัดการโดเมนให้เข้าไปที่ https://mydomain.servertoday.netเลือกที่เมนู Login/Sign up...

ย้ายโดเมนแล้วอายุการใช้งานเท่าเดิม- Lost one year when transferring a Domain Name from one Registrar to Another

เมื่อ โอน ชื่อ โดเมน จาก นาย ทะเบียนอื่น หาย ไป หนึ่ง ปี  ให้ อีกนี้ เป็นทั่วไป ที่ คน ส่วน...

รหัสผ่านในการจัดการ หรือ Manage Domain Name

กรณีที่คุณต้องการเข้าไปจัดการโดเมนของคุณ (Manage Domain Name) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไข...