ต้องการจะเปลี่ยนเจ้าของโดเมนใหม่ โดยยังอยู่ภายใต้ระบบของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์

มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ครับ

1. ให้เจ้าของใหม่ลงทะเบียนสมัครเพื่อเปิด Customer Account ก่อนครับ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดทั้งหมดของเจ้าของใหม่พร้อมทั้งกำหนดรหัสผ่าน แล้วทำการบันทึกข้อมูล

หลังจากสมัครแล้วจะได้ userid และ username ของ Account ใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ

2. จากนั้นให้ท่านเข้าไปที่ระบบจัดการโดเมนของท่านโดยเข้าไปที่  https://servertoday.myorderbox.com

เลือกไปที่ Manage Domain Name และเลือก Move Service ครับ

ให้ทำการป้อน userid กับ username ของเจ้าของใหม่  โดเมนก็จะเปลี่ยนมือจากท่านไปยังเจ้าของใหม่ทันทีครับ

ภายใต้หลักการเดียวกัน กรณีที่ท่านต้องการย้ายโดเมนไปยังผู้ให้บริการรายอื่น ที่อยู่ภายใต้ระบบของ DirectI เหมือนกัน

ท่านสามารถไปสร้าง Account ฝั่งผู้ให้บริการใหม่ แล้วทำการ Move Service ของท่านไปยัง Account ใหม่ได้เช่นกัน

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสร้าง URL Forward หรือ การเรียกชื่อเว็บไซต์ A แล้วให้แสดงผลเป็นเว็บไซต์ B

ทำได้ด้วยการสร้างไฟล์ index.html แล้วนำไปวาง ที่ตำแหน่ง /public_html ของเว็บไซต์ A โดยในไฟล์...

รหัสผ่านในการจัดการ หรือ Manage Domain Name

กรณีที่คุณต้องการเข้าไปจัดการโดเมนของคุณ (Manage Domain Name) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไข...

ย้ายโดเมนแล้วอายุการใช้งานเท่าเดิม- Lost one year when transferring a Domain Name from one Registrar to Another

เมื่อ โอน ชื่อ โดเมน จาก นาย ทะเบียนอื่น หาย ไป หนึ่ง ปี  ให้ อีกนี้ เป็นทั่วไป ที่ คน ส่วน...

การจัดการโดเมน / Manage Domain Name

การจัดการโดเมนให้เข้าไปที่ https://servertoday.myorderbox.comป้อนชื่อผู้ใช้งาน (อีเมลที่สมัคร)...

Transfer Secret หรือ Transfer Auth Code หรือ EPP Auth Code หรือ Domain Secret

คือ รหัสประมาณ 6-16 ตัวอักษร ใช้สำหรับป้องกันการโจรกรรมโดเมนของท่านจากผู้ประสงค์ร้าย...