วิธี Export / Import Contacts ใน RoundCube

วิธี Export Contacts ในสมุดรายชื่อ

1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีอีเมล RoundCube
1


2. คลิกปุ่มเมนู Address Book หรือ Contacts
2


3. เลือกรายชื่อ Contacts ที่ต้องการ Export หากต้องการ Export มากว่าหนึ่งรายชื่อ ให้กด Ctrl ที่คีย์บอร์ดเพื่อเลือกรายชื่อ Contacts ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู Export
3


4. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ไฟล์ rcube_contacts.vcf อยู่ในโฟลเดอร์ Downloads ดังรูป
4

วิธี Import Contacts ในสมุดรายชื่อ

 

1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีอีเมล RoundCube
1

2. คลิกปุ่มเมนู Address Book หรือ Contacts
2

3. คลิกเมนู Import
1

4. คลิกที่ปุ่ม Choose File
2

5. เลือกไฟล์ contacts.vcf ที่ต้องการ Import
3

6. คลิกที่ปุ่ม Import หากต้องการให้ข้อมูล Contacts ใหม่ ทับข้อมูล Contacts เก่า ให้เลือกที่ Replace the entire address book ด้วย
4

7. คลิก Done ระบบจะดำเนินการ Import Contacts มายังบัญชีอีเมลของคุณ
5

8. ระบบ Import Contacts มายังบัญชีอีเมลเรียบร้อยแล้ว
6

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การกำหนด SMTP (Outgoing mail ในโปรแกรม Outlook) ในการส่ง Mail ของ ISP ต่างๆ

การตั้งค่า SMTP ของแต่ละ ISP การกำหนด SMTP (Outgoing mail ในโปรแกรม Outlook) ในการส่ง Mail...

วิธีสร้างอีเมล์ใหม่ เพิ่มอีเมล์ใหม่ และการลบอีเมล์ คู่มือ Direct Admin

1. Login เข้าระบบ Direct Admin Control Panel ของท่าน ตัวอย่างเช่น mail.domain.com:22222. เมื่อ...

backup อีเมล์

แนะนำการ backup Email  กรณีต้องการโอนอีเมล์จาก A ไป B โดยใช้โปรแกรม Outlook ทำการ Backup...