การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรมไฟล์ซิลลา (FileZilla Client)

FTP ย่อมาจาก (File Transfer Protocol) คือ รูปแบบมาตรฐานบนโครงข่าย (standard network protocol) ชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ (receive file) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายที่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าไคลเอนต์ (client) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่ายที่ส่วนใหญ่จะเรียกว่า โฮสติง (hosting) หรือ เซิร์ฟเวอร์ (server) โดยที่การติดต่อกันทาง FTP เราจะต้องติดต่อกันทาง Port 21 ซึ่งก่อนที่จะเข้าใช้งานได้นั้น จะต้องเป็นสมาชิกและมีชื่อผู้เข้าใช้ (User) และ รหัสผู้เข้าใช้ (password) ก่อน โปรแกรมสำหรับติดต่อกับแม่ข่าย (server) ส่วนมากจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่นโปรแกรม ไฟล์ซิลลา FileZilla , WSFTP , CuteFTP

หากยังไม่มีโปรแกรม FileZilla สามารถ Download ที่

http://filezilla-project.org/download.php?type=client


วิธีการตั้งค่าบนโปรแกรม FileZilla Client และวิธีการใช้งานเบื้องต้น

FileZilla Client Setup

 1. เปิดโปรแกรม แล้วไปที่เมนู File เลือก Site Manager เพื่อทำการตั้งค่า FTP Site
 2. คลิกเลือก New Site จากนั้นทำการตั้งค่าชื่อไซต์ของคุณ จากนั้นให้ทำการระบุค่า FTP Server ตามข้อมูลที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (คุณสามารถตั้งชื่อ Site ได้ตามต้องการ ระบบจะทำการบันทึกค่าทั้งหมดภายใต้ชื่อ profile นี้ สะดวกสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป)
 3. Host Address: ให้ป้อนค่าตำแหน่ง FTP Server โดยระบุเป็นชื่อ ftp.yourdomain.com หรือ ในกรณีที่ DNS ยังไม่ update คุณสามารถระบุเป็นหมายเลข ip ของเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้ผลเช่นเดียวกัน
 4. Port: ให้ป้อนค่าเป็น 21
 5. Protocol: ให้เลือกเป็น FTP - File Transfer Protocol
 6. Encryption: ให้เลือกเป็น Only use plain FTP (insecure) (ปัญหาการเชื่อมต่อไม่ได้ ส่วนมากพบเนื่องจากเลือก Encryption ผิด)
 7. Logon Type: ให้เลือกเป็น Normal
 8. User: ให้ป้อนค่า ftp user ที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ หรือ ค่าบัญชีการใช้งานที่ได้จากการตั้งค่าใน FTP Management
 9. Password: ให้ป้อนค่ารหัสผ่านของ ftp
 10. เมื่อทำการป้อนค่าทั้งหมดแล้ว สามารถคลิกเลือกที่ Connect เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ Host
 11. เมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จ จะปรากฏข้อมูลบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้านขวามือ (ดังภาพด้านล่าง) ให้ทำการดับเบิลคลิกที่ public_html (การจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของคุณจะต้องจัดเก็บภายใต้โฟล์เดอร์ public_html เท่านั้น)
 12. หน้าต่างด้านซ้ายเป็นข้อมูลบนฝั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยเลือกไฟล์แล้วคลิกขวา จากนั้นเลือก Upload โปรแกรมก็จะทำการส่งไฟล์ของคุณขึ้นไปบน Server ทั้งนี้ คุณสามารถเลือกอัพโหลดหลายไฟล์พร้อมกันหรือจะเลือกอัพโหลดเป็นโฟล์เดอร์ก็ทำได้เช่นกัน

FileZilla Client Upload Files

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การแก้ไขปัญหา Error:Failed to retrieve directory listing ให้ตั้งค่า Active mode ใน FTP Client

1. FileZilla Client วิธีการตั้งค่า Active  mode ในโปรแกรม FileZilla Client เพื่อติดต่อ hosting...

การใช้ FTP ด้วยโปรแกรม Internet Expoler

1.. Open Internet Explorer 2.. Enter in the URL address field -...

การตั้งค่า Passive mode ใน FTP Client

FTP Passive Mode คือ การที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรา ติดต่อไปยัง hosting ผ่าน FTP แบบสุ่ม port...

การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรม Ws_FTP

ก่อนอื่นท่านต้องมีโปรแกรม Ws_FTP ซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก Google.com...