การเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ Directadmin controlpanel

 

พิมพ์ที่ช่อง URL https:// ตามด้วยชื่อโดเมน และ :2222


 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธี flush DNS

วิธีการอับเดต DNS Reset Rounter แล้ว ทำการ flus DNS เพื่อ update DNS 1. เข้าไปที่ Start >...

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel ใช้สำหรับเข้าไปจัดการ Hosting ผ่าน...

Mod_Rewrite; how to enable?

make a .htaccess file in the directory you want to use modrewrite and put the following into it:...

Backup Website Email Database

แนะนำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน (วิธีที่ 1)  Backup ผ่านระบบจัดการ DirecAdmin    1. เลือกกด...

ติดตั้ง antispam ให้ Direct Admin

Set up Spam Assassin in DirectAdmin This article will show you how to setup spam assassin in...