วิธีเซต Outlook 2007

Download PDF Setup Outlook 2007

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

ปรับแต่ง การใช้งานเว็บเมล์กระรอก SquirrelMail

Add New Address Book in Outlook Express

How to test SMTP operations using Telnet

1. Telnet into Email Hosting service using TCP port 25. Command is telnet <servername> 25...

การเปลี่ยน DNS เพื่อใช้งานกับ GoogleApp

1. Login DirectAdmin ControlPanel  https://Domainname:2222   # Domainname =...

การเซต Encoding เมื่ออ่านอีเมล์ไม่ออก

ลองเช็คดูก่อนว่าค่า Default เป็น Charset อะไรถ้าเป็น ThaiWindows ให้เปลี่ยนเป็น UTF8 และถ้าเป็น...