การตั้งค่า Passive mode ใน FTP Client

FTP Passive Mode คือ การที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรา ติดต่อไปยัง hosting ผ่าน FTP แบบสุ่ม port ในที่นี้จะเปิดให้บริการในช่วง port 35000 ถึง 35999

1. FileZilla Client

วิธีการตั้งค่า Passive mode ในโปรแกรม FileZilla Client เพื่อติดต่อ hosting สามารถทำได้ดังนี้
1.1) เปิดโปรแกรม FileZilla Client

1.2)  คลิกที่หัวข้อ แก้ไข -> ตั้งค่า

1.3)  ไปที่หัวข้อ เชื่อต่อ -> FTP และเลือก Passive และกด ตกลง

1.4)  เมื่อต้องการ Connect ให้ใส่ โฮสต์ , ชื่อผู้ใช้ , รหัสผ่าน ในช่อง พอร์ต ไม่ต้องใส่ และกด เชื่อมต่อด่วน

 


2. WS_FTP

2.1) เปิด โปรแกรม Ws_FTP 

2.2) เข้าการตั้งค่า กดที่ปุ่ม Connect และเลือก Site Manager

2.3) ตั้งค่า เลือก Site ที่สร้างไว้แล้วกด Edit

2.4) ตั้งค่า เลือกหัวข้อ Advance -> และเลือก Use Passive mode for data connections

2.5)  เมื่อต้องการ Connect ใส่ Address , User ID , Password แล้วกดปุ่ม GO เพื่อ Connect

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรมไฟล์ซิลลา (FileZilla Client)

FTP ย่อมาจาก (File Transfer Protocol) คือ รูปแบบมาตรฐานบนโครงข่าย (standard network protocol)...

การแก้ไขปัญหา Error:Failed to retrieve directory listing ให้ตั้งค่า Active mode ใน FTP Client

1. FileZilla Client วิธีการตั้งค่า Active  mode ในโปรแกรม FileZilla Client เพื่อติดต่อ hosting...

การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรม Ws_FTP

ก่อนอื่นท่านต้องมีโปรแกรม Ws_FTP ซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก Google.com...

การใช้ FTP ด้วยโปรแกรม Internet Expoler

1.. Open Internet Explorer 2.. Enter in the URL address field -...