การแก้ไขปัญหา Error:Failed to retrieve directory listing ให้ตั้งค่า Active mode ใน FTP Client


1. FileZilla Client

วิธีการตั้งค่า Active  mode ในโปรแกรม FileZilla Client เพื่อติดต่อ hosting สามารถทำได้ดังนี้
1.1) เปิดโปรแกรม FileZilla Client

1.2)  คลิกที่หัวข้อ แก้ไข -> ตั้งค่า

1.3)  ไปที่หัวข้อ เชื่อต่อ -> FTP และเลือก Active และกด ตกลง

1.4)  เมื่อต้องการ Connect ให้ใส่ โฮสต์ , ชื่อผู้ใช้ , รหัสผ่าน ในช่อง พอร์ต ไม่ต้องใส่ และกด เชื่อมต่อด่วน


2. WS_FTP

2.1) เปิด โปรแกรม Ws_FTP

2.2) เข้าการตั้งค่า กดที่ปุ่ม Connect และเลือก Site Manager

2.3) ตั้งค่า เลือก Site ที่สร้างไว้แล้วกด Edit

2.4) ตั้งค่า เลือกหัวข้อ Advance -> และเอาเครื่องหมายถูกหน้า Use Passive mode for data connections ออก

2.5)  เมื่อต้องการ Connect ใส่ Address , User ID , Password แล้วกดปุ่ม GO เพื่อ ConnectWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การใช้ FTP ด้วยโปรแกรม Internet Expoler

1.. Open Internet Explorer 2.. Enter in the URL address field -...

การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรมไฟล์ซิลลา (FileZilla Client)

FTP ย่อมาจาก (File Transfer Protocol) คือ รูปแบบมาตรฐานบนโครงข่าย (standard network protocol)...

การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรม Ws_FTP

ก่อนอื่นท่านต้องมีโปรแกรม Ws_FTP ซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก Google.com...

การตั้งค่า Passive mode ใน FTP Client

FTP Passive Mode คือ การที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรา ติดต่อไปยัง hosting ผ่าน FTP แบบสุ่ม port...