1.การสร้าง databse (mysql) และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าฐานข้อมูลทำอย่างไร?

เมื่อเปิดระบบใหม่ คุณจะยังไม่มีฐานข้อมูล Mysql  ต้องเข้าไปสร้างใหม่ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูล Mysql ได้เอง ตามขึ้นตอนที่แนะนำนี้

1. ใช้ รหัสผ่าน เข้าสู่ Direct Admin Control Panel ระบบจัดการเว็บโฮส ของคุณ ( https://xxxx.com:2222 )

2. home page ของ ระบบ ให้เลือก MySQL management

3. เลือก Create Database โดยสามารถ กำหนดชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

4. ย้อนกลับมา 1 level หรือ กด Back เพื่อนำ ชื่อและรหัสผ่าน ที่สร้างใหม่ เข้าใช้งานผ่าน phpMyAdmin สามารถ login เข้าระบบจัดการฐานข้อมูลได้ทันที

 

End

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

แก้ปัญหา charset ของ mysql กับปัญหาภาษาไทยอ่านไม่ออก ????

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับระบบ charset กันก่อนครับเดิมที่ระบบการเก็บข้อมูลของ mysql...

จัดการฐานข้อมูล MySQL Databases

MySQL Databases   การจัดการฐานข้อมูล MySQL databases มีดังต่อไปนี้ สร้าง creating databases,...