วิธีสร้างอีเมล์ใหม่ เพิ่มอีเมล์ใหม่ และการลบอีเมล์ คู่มือ Direct Admin

1. Login เข้าระบบ Direct Admin Control Panel ของท่าน ตัวอย่างเช่น mail.domain.com:2222

d0

2. เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว คลิ๊กเมนู Email Account ดังภาพ

d1.

3. อีเมล์แรกที่เห็นเป็นเมล์ที่ทางระบบสร้างไว้ 1 เมล์ ในรูปตัวอย่างนี้
หากท่านต้องการสร้างชื่อเมล์ใหม่ให้คลิ๊กที่ Create mail account
***เพิ่มเติม หากต้องการลบอีเมล ให้คลิ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังอีเมลที่ต้องการลบและกดที่ปุ่ม Delete ครับ

d2

4. ระบุรายละเอียดอีเมล์ที่ต้องการสร้างแล้วกด Create

***ปุ่ม Random ใช้สำหรับ ให้ระบบสุ่มรหัสผ่านมาให้
***Email Quota (Meg) คือ พิ้นที่การใช้งานของอีเมลนี้หน่วยเป็น Meg (MB) แนะนำว่าไม่ต้องกำหนดให้ท่านใส่เลข 0

d3

5. เมื่อกดปุ่ม Create แล้วระบบจะแสดงรายละเอียดของอีเมลให้ท่านทราบ
และสามารถนำอีเมลไปใช้งานได้แล้วครับ

d4

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การกำหนด SMTP (Outgoing mail ในโปรแกรม Outlook) ในการส่ง Mail ของ ISP ต่างๆ

การตั้งค่า SMTP ของแต่ละ ISP การกำหนด SMTP (Outgoing mail ในโปรแกรม Outlook) ในการส่ง Mail...

backup อีเมล์

แนะนำการ backup Email  กรณีต้องการโอนอีเมล์จาก A ไป B โดยใช้โปรแกรม Outlook ทำการ Backup...

วิธี Export / Import Contacts ใน RoundCube

วิธี Export Contacts ในสมุดรายชื่อ1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีอีเมล RoundCube2. คลิกปุ่มเมนู Address...