วิธีสร้างอีเมล์ใหม่ เพิ่มอีเมล์ใหม่ และการลบอีเมล์ คู่มือ Direct Admin

1. Login เข้าระบบ Direct Admin Control Panel ของท่าน ตัวอย่างเช่น mail.domain.com:2222

d0

2. เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว คลิ๊กเมนู Email Account ดังภาพ

d1.

3. อีเมล์แรกที่เห็นเป็นเมล์ที่ทางระบบสร้างไว้ 1 เมล์ ในรูปตัวอย่างนี้
หากท่านต้องการสร้างชื่อเมล์ใหม่ให้คลิ๊กที่ Create mail account
***เพิ่มเติม หากต้องการลบอีเมล ให้คลิ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังอีเมลที่ต้องการลบและกดที่ปุ่ม Delete ครับ

d2

4. ระบุรายละเอียดอีเมล์ที่ต้องการสร้างแล้วกด Create

***ปุ่ม Random ใช้สำหรับ ให้ระบบสุ่มรหัสผ่านมาให้
***Email Quota (Meg) คือ พิ้นที่การใช้งานของอีเมลนี้หน่วยเป็น Meg (MB) แนะนำว่าไม่ต้องกำหนดให้ท่านใส่เลข 0

d3

5. เมื่อกดปุ่ม Create แล้วระบบจะแสดงรายละเอียดของอีเมลให้ท่านทราบ
และสามารถนำอีเมลไปใช้งานได้แล้วครับ

d4

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

backup อีเมล์

แนะนำการ backup Email  กรณีต้องการโอนอีเมล์จาก A ไป B โดยใช้โปรแกรม Outlook ทำการ Backup...

การกำหนด SMTP (Outgoing mail ในโปรแกรม Outlook) ในการส่ง Mail ของ ISP ต่างๆ

การตั้งค่า SMTP ของแต่ละ ISP การกำหนด SMTP (Outgoing mail ในโปรแกรม Outlook) ในการส่ง Mail...

วิธี Export / Import Contacts ใน RoundCube

วิธี Export Contacts ในสมุดรายชื่อ1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีอีเมล RoundCube2. คลิกปุ่มเมนู Address...