การกำหนด SMTP (Outgoing mail ในโปรแกรม Outlook) ในการส่ง Mail ของ ISP ต่างๆ

การตั้งค่า SMTP ของแต่ละ ISP

การกำหนด SMTP (Outgoing mail ในโปรแกรม Outlook) ในการส่ง Mail ของ ISP ต่างๆ

 • A-Net : mail.a-net.net.th
 • Asia Access : bkk1.asiaaccess.net.th
 • True : classic.asianet.co.th
  mail.truemail.co.th
  mxauth.truemail.co.th
 • ClickTA : mail.clickta.com
 • CS Internet :  mail.cscoms.com
 • Data Line Thai : mail.linethai.co.th
 • FarEast Internet : mail.fareast.net.th
 • Idea Net : mail.idn.co.th
 • Infonews : smtp.infonews.co.th
 • Internet Thailand : mozart.inet.co.th
 • Ji-Net : net1.ji-net.com, smtp.ji-net.com
 • KSC : ksc.th.com 
  mail.ksc.net.th
 • Loxinfo : smtp.loxinfo.co.th
 • Samart : smtp.samart.co.th
 • Siam-It Online : mail.siamit.co.th
 • TOT : smtp.totonline.net  
  tot.pacific.net.th
  smtp.pacific.net.th
  smtp5.totonline.net
  smtp.totisp.net
 • World Net : mail.wnet.net.th
 • Maxnet : smtp.tttmaxnet.com
  smtp.3bbmail.com
  smtpcorp.3bbmail.com
  110.164.252.199
  110.164.252.200

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีสร้างอีเมล์ใหม่ เพิ่มอีเมล์ใหม่ และการลบอีเมล์ คู่มือ Direct Admin

1. Login เข้าระบบ Direct Admin Control Panel ของท่าน ตัวอย่างเช่น mail.domain.com:22222. เมื่อ...

backup อีเมล์

แนะนำการ backup Email  กรณีต้องการโอนอีเมล์จาก A ไป B โดยใช้โปรแกรม Outlook ทำการ Backup...

วิธี Export / Import Contacts ใน RoundCube

วิธี Export Contacts ในสมุดรายชื่อ1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีอีเมล RoundCube2. คลิกปุ่มเมนู Address...