ลืมรหัสผ่านเข้า ControlPanal (Forgot Password)

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Backup Website Email Database

แนะนำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน(วิธีที่ 1)  Backup ผ่านระบบจัดการ...

วิธีกำหนด permission ไฟล์และโฟรเดอร์ ข้อมูล

login to your DirecAdmin manage your hosting access to File Manager > public_html > choose...

การกำหนดค่า SpamAssassin Setup

เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการโฮสติ้ง (http://yourdomain.com:2222) หากต้องการกำหนดค่า SpamAssassin Setup...

เปลี่ยนรหัสผ่าน ControlPanal (Change Password)

ติดตั้ง antyspam ให้ Direct Admin

Set up Spam Assassin in DirectAdmin This article will show you how to setup spam assassin in...