รหัสผ่านในการจัดการ หรือ Manage Domain Name

กรณีที่คุณต้องการเข้าไปจัดการโดเมนของคุณ (Manage Domain Name) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูลผู้ถือครอง

เปลี่ยนอีเมล์ เปลี่ยนแปลงค่า Name Server การ Move Service หรือ การเข้าไปปลด Lock Domain

ตลอดจนการเข้าไปดูรหัส EPP Code (สำหรับย้ายโดเมน)

คุณสามารถเข้าไปที่


https://servertoday.myorderbox.com

ป้อน username (เป็นชื่ออีเมล์ที่คุณสมัครใช้บริการกับเรา) พร้อมด้วยรหัสผ่าน แล้วเลือก Customer จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ

 

ส่วนใหญ่เราพบปัญหาของลูกค้าใน 2 กรณี ดังนี้ครับ

 

1. หากคุณไม่มีรหัสผ่าน หรือ ลืมรหัสผ่าน หรือ รหัสผ่านที่มีใช้งานไม่ได้

 

ให้คุณคลิกที่ Forgot Password ระบบจะให้คุณระบุชื่ออีเมล์ของคุณ (ที่คุณใช้สมัคร) จากนั้นให้คลิกที่ Forgot Password

ระบบจะทำการส่งรหัสผ่าน พร้อมกับ URL สำหรับเข้าไปจัดการโดเมนของคุณ ไปที่อีเมล์ดังกล่าวทันที

เท่านี้คุณก้จะสามารถเข้าไปในระบบการจัดการโดเมนได้แล้วครับ

 

2. คุณไม่ทราบว่าคุณใช้อีเมล์ไหนจดชื่อโดเมน

 

อีเมลสอบถามจากทีม support ของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์

เท่านี้คุณก็จะสามารถเข้าไปในระบบการจัดการโดเมนได้แล้วครับ

 

3. การจัดการ Domain Secret

เมื่อท่าน login เข้าสู่ระบบจัดการโดเมนแล้ว

1. Manage Order เข้าไปที่ ชื่อโดเมนที่ท่านต้องการจัดการ จากนั้นเลือกเมนู Domain Secret เลือก Domain Secret (Auth Code/EPP Code)

2. Modify Domain Secret  ระบุค่าที่ต้องการแล้วเลือก Continue /หรือ ต้องการค่าปัจจุบัน ก็กดไปที่ Click Here to view your Domain Secret ระบบแสดง Current Domain Secret [........]

 

ข้อสังเกตุ :

  1. การตรวจสอบ Mailbox ของท่าน โปรดตรวจสอบใน Junkbox ด้วยเสมอ (บางที่เมล์แจ้งรหัสอาจติดอยู่ใน Junkbox)
  2. รหัสผ่านที่ได้จากระบบเป็น Temporary Password หรือ รหัสผ่านที่ใช้ได้เพียงแค่ 2 ชั่วโมง เมื่อท่านทำการ Login เข้าสู่ระบบแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เป็นที่ต้องการในทันที
  3. หากท่านจำไม่ได้ว่าท่านใช้อีเมล์ไหนสมัครใช้บริการกับ ServerToday ติดต่อทีม support

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Transfer Secret หรือ Transfer Auth Code หรือ EPP Auth Code หรือ Domain Secret

คือ รหัสประมาณ 6-16 ตัวอักษร ใช้สำหรับป้องกันการโจรกรรมโดเมนของท่านจากผู้ประสงค์ร้าย...

การสร้าง URL Forward หรือ การเรียกชื่อเว็บไซต์ A แล้วให้แสดงผลเป็นเว็บไซต์ B

ทำได้ด้วยการสร้างไฟล์ index.html แล้วนำไปวาง ที่ตำแหน่ง /public_html ของเว็บไซต์ A โดยในไฟล์...

ย้ายโดเมนแล้วอายุการใช้งานเท่าเดิม- Lost one year when transferring a Domain Name from one Registrar to Another

เมื่อ โอน ชื่อ โดเมน จาก นาย ทะเบียนอื่น หาย ไป หนึ่ง ปี  ให้ อีกนี้ เป็นทั่วไป ที่ คน ส่วน...

ต้องการจะเปลี่ยนเจ้าของโดเมนใหม่ โดยยังอยู่ภายใต้ระบบของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์

มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ครับ 1. ให้เจ้าของใหม่ลงทะเบียนสมัครเพื่อเปิด Customer Account ก่อนครับ...

การจัดการโดเมน / Manage Domain Name

การจัดการโดเมนให้เข้าไปที่ https://servertoday.myorderbox.comป้อนชื่อผู้ใช้งาน (อีเมลที่สมัคร)...