รหัสผ่านในการจัดการ หรือ Manage Domain Name

กรณีที่คุณต้องการเข้าไปจัดการโดเมนของคุณ (Manage Domain Name) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูลผู้ถือครอง

เปลี่ยนอีเมล์ เปลี่ยนแปลงค่า Name Server การ Move Service หรือ การเข้าไปปลด Lock Domain

ตลอดจนการเข้าไปดูรหัส EPP Code (สำหรับย้ายโดเมน)

คุณสามารถเข้าไปที่


https://servertoday.myorderbox.com

ป้อน username (เป็นชื่ออีเมล์ที่คุณสมัครใช้บริการกับเรา) พร้อมด้วยรหัสผ่าน แล้วเลือก Customer จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ

 

ส่วนใหญ่เราพบปัญหาของลูกค้าใน 2 กรณี ดังนี้ครับ

 

1. หากคุณไม่มีรหัสผ่าน หรือ ลืมรหัสผ่าน หรือ รหัสผ่านที่มีใช้งานไม่ได้

 

ให้คุณคลิกที่ Forgot Password ระบบจะให้คุณระบุชื่ออีเมล์ของคุณ (ที่คุณใช้สมัคร) จากนั้นให้คลิกที่ Forgot Password

ระบบจะทำการส่งรหัสผ่าน พร้อมกับ URL สำหรับเข้าไปจัดการโดเมนของคุณ ไปที่อีเมล์ดังกล่าวทันที

เท่านี้คุณก้จะสามารถเข้าไปในระบบการจัดการโดเมนได้แล้วครับ

 

2. คุณไม่ทราบว่าคุณใช้อีเมล์ไหนจดชื่อโดเมน

 

อีเมลสอบถามจากทีม support ของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์

เท่านี้คุณก็จะสามารถเข้าไปในระบบการจัดการโดเมนได้แล้วครับ

 

3. การจัดการ Domain Secret

เมื่อท่าน login เข้าสู่ระบบจัดการโดเมนแล้ว

1. Manage Order เข้าไปที่ ชื่อโดเมนที่ท่านต้องการจัดการ จากนั้นเลือกเมนู Domain Secret เลือก Domain Secret (Auth Code/EPP Code)

2. Modify Domain Secret  ระบุค่าที่ต้องการแล้วเลือก Continue /หรือ ต้องการค่าปัจจุบัน ก็กดไปที่ Click Here to view your Domain Secret ระบบแสดง Current Domain Secret [........]

 

ข้อสังเกตุ :

  1. การตรวจสอบ Mailbox ของท่าน โปรดตรวจสอบใน Junkbox ด้วยเสมอ (บางที่เมล์แจ้งรหัสอาจติดอยู่ใน Junkbox)
  2. รหัสผ่านที่ได้จากระบบเป็น Temporary Password หรือ รหัสผ่านที่ใช้ได้เพียงแค่ 2 ชั่วโมง เมื่อท่านทำการ Login เข้าสู่ระบบแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เป็นที่ต้องการในทันที
  3. หากท่านจำไม่ได้ว่าท่านใช้อีเมล์ไหนสมัครใช้บริการกับ ServerToday ติดต่อทีม support

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การจัดการโดเมน / Manage Domain Name

การจัดการโดเมนให้เข้าไปที่ https://servertoday.myorderbox.comป้อนชื่อผู้ใช้งาน (อีเมลที่สมัคร)...

ต้องการจะเปลี่ยนเจ้าของโดเมนใหม่ โดยยังอยู่ภายใต้ระบบของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์

มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ครับ 1. ให้เจ้าของใหม่ลงทะเบียนสมัครเพื่อเปิด Customer Account ก่อนครับ...

Transfer Secret หรือ Transfer Auth Code หรือ EPP Auth Code หรือ Domain Secret

คือ รหัสประมาณ 6-16 ตัวอักษร ใช้สำหรับป้องกันการโจรกรรมโดเมนของท่านจากผู้ประสงค์ร้าย...

ย้ายโดเมนแล้วอายุการใช้งานเท่าเดิม- Lost one year when transferring a Domain Name from one Registrar to Another

เมื่อ โอน ชื่อ โดเมน จาก นาย ทะเบียนอื่น หาย ไป หนึ่ง ปี  ให้ อีกนี้ เป็นทั่วไป ที่ คน ส่วน...

การสร้าง URL Forward หรือ การเรียกชื่อเว็บไซต์ A แล้วให้แสดงผลเป็นเว็บไซต์ B

ทำได้ด้วยการสร้างไฟล์ index.html แล้วนำไปวาง ที่ตำแหน่ง /public_html ของเว็บไซต์ A โดยในไฟล์...