การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรม Ws_FTP

ก่อนอื่นท่านต้องมีโปรแกรม Ws_FTP ซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก Google.com

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนั้นให้ดำเนินการดังนี้

 1. ไปที่เมนูคำสั่ง File >> เลือก Connect เพื่อทำการสร้าง Site ที่ต้องการเชื่อมต่อ
 2. เลือกไปที่ปุ่ม Create Site ด้านขวา เพื่อทำการสร้าง Site และทำการป้อนข้อมูลผู้ใช้งาน
 3. ป้อนชื่อ Site 4. ป้อนตำแหน่ง Hosting หรือ หมายเลข IP ของ Server 5. ป้อน username และ รหัสผ่านของท่าน แล้วเลือกที่ Save Password (ตรง Account, Anonymous และ Save Account เว้นว่างไว้) 6. เลือกไปที่ Finish เพื่อจบขึ้นตอนการตั้งค่า
 7. กลับมาที่หน้า Connect to Remote Host เพื่อทำการ Connect to Site ที่สร้างขึ้นมา โดยเลือกไปที่ Site ที่สร้างขึ้น แล้วเลือกไปที่ปุ่ม Connect ด้านขวา 8. เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ จะปรากฏแถบ 2 ด้าน ฝั่งด้านซ้ายคือ ข้อมูลฝั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ด้านขวา คือ ฝั่ง Server (ด้านขวาเลือก Folder เป็น /public_html ซึ่งเป็นตำแหน่งในการเก็บไฟล์เว็บไซต์) 9. การ upload file คือการเลือก file จากตำแหน่งด้านซ้าย แล้วเลือกไฟล์พร้อมกด เครื่องหมาย upload เพื่อเป็นการ ส่งไฟล์ขึ้นไปยัง Server เป็นอันเสร็จสิ้น

ข้อควรระวัง :

 1. หน้าแรกของเว็บไซต์ควรเป็นชื่อต่อไปนี้เสมอ index.html , index.php, index.html นอกเหนือจากนั้นจะไม่แสดงผล
 2. ชื่อไฟล์ควรเป็นอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่มีผล เพราะใช้รหัสแอสกีคนละตัว)
 3. ห้ามตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย และห้ามมี space ระหว่างอักษร (ห้ามเว้น spacebar)
 4. หลีกเลี่ยงการกำหนด permission file เป็น 777 เพราะเสี่ยงต่อการถูกเจาะระบบ

 

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรมไฟล์ซิลลา (FileZilla Client)

FTP ย่อมาจาก (File Transfer Protocol) คือ รูปแบบมาตรฐานบนโครงข่าย (standard network protocol)...

การใช้ FTP ด้วยโปรแกรม Internet Expoler

1.. Open Internet Explorer 2.. Enter in the URL address field -...

การตั้งค่า Passive mode ใน FTP Client

FTP Passive Mode คือ การที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรา ติดต่อไปยัง hosting ผ่าน FTP แบบสุ่ม port...

การแก้ไขปัญหา Error:Failed to retrieve directory listing ให้ตั้งค่า Active mode ใน FTP Client

1. FileZilla Client วิธีการตั้งค่า Active  mode ในโปรแกรม FileZilla Client เพื่อติดต่อ hosting...