แบนวิทเกิน/พื้นที่เกิน ควรทำอย่างไร

แบนวิทคืออะไร
คือ ปริมาณการเข้าถึงข้อมูล โดยรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ และผู้ใช้งาน
เกินได้ 4 ช่องทางหลัก ได้แก่
1. ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ (http://www.yourdomain.com , apache) เช่นการเปิดหน้าเว็บ การอัปโหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ เป็นต้น
2. ช่องทางการอัปโหลดไฟล์ผ่าน ftp
3. ช่องทางการรับเมล์
4. ช่องทางการส่งเมล์ตรวจสอบแบนวิทได้อย่างไร
1. login ระบบจัดการ directadmin  (http://yourdomain.com:2222)
2. เข้าเมนู Site Summary / Statistics / Logs
3. เข้าลิงค์ User History                แสดงตารางสถิติ รายเดือน  ใช้พื้น(space) และ แบนวิทรวม
4. หัวข้อ Domain Webalizer Stats  เลือกลิงค์ที่ชื่อเว็บ แสดงสถิติการเข้าผ่านเว็บไซต์โดยละเอียด
5. หัวข้อ stat >Bandwidth (MB)  เลือกที่ปุ่ม Details    แสดงตารางสถิติ ปัจจุบัน ของแต่ละวัน แบ่งตามช่องทางการใช้ ควรทำอย่างไรเมื่อแบนวิทเกิน
หาสาเหตุการใช้แบนวิท ดังนี้
- ตามข้อ 5. (Bandwidth (MB)  เลือกที่ปุ่ม Details ) ระบบจะรวบรวมค่าแบนวิทรวมของแต่ละช่องทางให้
หากเกิดจากการใช้งานผ่านเว็บ (Apache) มีค่าแบนวิทสะสมสูง ให้ตรวจสอบตามหัวข้อที่ 4. ( Domain Webalizer Stats )
เมื่อดูสถิติ จะทราบ URL หรือ web page ที่มีปริมาณการเรียกใช้ได้ ผู้ดูแลสามารถปรับปรุง เช่นแก้ไขไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง เป็นต้น ได้ทันที

 

กรณี พื้นที่การใช้งานเกิน

 

พื้นที่การใช้งาน เกิน  แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ  อีเมล์  ฐานข้อมูล (database)  และ พื้นที่เว็บไซต์

เข้าระบบจัดการ Direct Admin เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้พื้นที่

1. login ระบบจัดการ directadmin  (http://yourdomain.com:2222)

2. เข้าเมนู Site Summary / Statistics / Logs

3. เข้าลิงค์ ปุ่ม Update (ทำหลังจากลบข้อมูลเพื่อให้ระบบอับเดตใหม่)

 

ตัวอย่าง
Total Disk Usage (MB) 2000    - พื้นที่การใช้งานรวม

1. Email Disk Usage250 MB - พื้นที่การใช้เฉพาะอีเมล์

2. Database Disk Usage50 MB     - พื้นที่ในส่วน Database

3. พื้นที่เว็บไซต์คือพื้นที่ส่วนที่เหลือทั้งหมด  1700 MB

กรณี ใช้เมล์ผ่าน outlook

สามารถ ลบอีเมล์ผ่านเว็บเมล์ เข้าเว็บเมล์ mail.yourdomain.com ล็อคอิน ด้วย username อีเมล์ และรหัสผ่านอีเมล์

เลือก อีเมล์ที่ต้องการลบ แล้วกด Delete เมล์จะเข้าไปที่  Trash (Purge)  ให้ตรวจสอบเมล์แล้วกด Purge ระบบจะลบเมล์ทั้งหมดใน Trash ออกจากระบบเมล์

 


หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอปรับแพลนการใช้งานเพิ่มเติม

- หากมี Banwidth จากกรณี email หรือ ftp ก็ให้ควบคุมได้ตามเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ดูแลสามารถปรับแพลนการใช้งานเพิ่มได้ ติดต่อโทร 02-874-3800~2

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ Directadmin controlpanel

ใช้งานผ่าน FireFox3 1. พิมพ์ที่ช่อง URL https://ชื่อเว็บไวต์:2222 จะขึ้นดังรูป   2....

Permissions Under suPHP

Permissions Under suPHPWhat is suPHP is:On most Apache servers, PHP runs as an Apache module....

วิธีการเปลี่ยน หรือ reset UID ด้วย Direct Admin

การเปลี่ยน หรือ รีเซต UID ด้วย Direct Adminเข้าระบบจัดการโฮส http://domain.com:2222 > File...

การกำหนดค่า SpamAssassin Setup

เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการโฮสติ้ง (http://yourdomain.com:2222) หากต้องการกำหนดค่า SpamAssassin Setup...

ติดตั้ง antyspam ให้ Direct Admin

Set up Spam Assassin in DirectAdmin This article will show you how to setup spam assassin in...