เปลี่ยนรหัสผ่าน ControlPanal (Change Password)

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Backup Website Email Database

แนะนำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน(วิธีที่ 1)  Backup ผ่านระบบจัดการ...

Permissions Under suPHP

Permissions Under suPHPWhat is suPHP is:On most Apache servers, PHP runs as an Apache module....

การกำหนดค่า SpamAssassin Setup

เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการโฮสติ้ง (http://yourdomain.com:2222) หากต้องการกำหนดค่า SpamAssassin Setup...

ลืมรหัสผ่านเข้า ControlPanal (Forgot Password)

ติดตั้ง antyspam ให้ Direct Admin

Set up Spam Assassin in DirectAdmin This article will show you how to setup spam assassin in...