ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์

1. Login เข้าโปรแกรมเว็บเมล์ Roundcude2. เข้าที่ Setting > เลือก Password กำหนด Password เดิมและPassword ที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ Save ระบบจะเปลี่ยนรหัสผ่านเมล์ให้คุณทันที

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

ข้อความตอบกลับเอง บอกคนอื่น ๆ ที่คุณไม่อยู่ เช่นวันหยุด Vacation Messages

             

วิธีสร้างอีเมล์ใหม่ เพิ่มอีเมล์ใหม่ และการลบอีเมล์ คู่มือ Direct Admin

1. Login เข้าระบบ Direct Admin Control Panel ของท่าน ตัวอย่างเช่น mail.domain.com:22222. เมื่อ...

การกำหนด SMTP (Outgoing mail ในโปรแกรม Outlook) ในการส่ง Mail ของ ISP ต่างๆ

การตั้งค่า SMTP ของแต่ละ ISP การกำหนด SMTP (Outgoing mail ในโปรแกรม Outlook) ในการส่ง Mail...

backup อีเมล์

แนะนำการ backup Email  กรณีต้องการโอนอีเมล์จาก ไป B จาก  ใช้โปรแกรม Outlook ทำการ Backup...