ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์

1. Login เข้าโปรแกรมเว็บเมล์ Roundcude2. เข้าที่ Setting > เลือก Password กำหนด Password เดิมและPassword ที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ Save ระบบจะเปลี่ยนรหัสผ่านเมล์ให้คุณทันที

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีสร้างอีเมล์ใหม่ เพิ่มอีเมล์ใหม่ และการลบอีเมล์ คู่มือ Direct Admin

1. Login เข้าระบบ Direct Admin Control Panel ของท่าน ตัวอย่างเช่น mail.domain.com:22222. เมื่อ...

ข้อความตอบกลับเอง บอกคนอื่น ๆ ที่คุณไม่อยู่ เช่นวันหยุด Vacation Messages

             

backup อีเมล์

แนะนำการ backup Email  กรณีต้องการโอนอีเมล์จาก ไป B จาก  ใช้โปรแกรม Outlook ทำการ Backup...

การกำหนด SMTP (Outgoing mail ในโปรแกรม Outlook) ในการส่ง Mail ของ ISP ต่างๆ

การตั้งค่า SMTP ของแต่ละ ISP การกำหนด SMTP (Outgoing mail ในโปรแกรม Outlook) ในการส่ง Mail...

วิธี Export / Import Contacts ใน RoundCube

วิธี Export Contacts ในสมุดรายชื่อ1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีอีเมล RoundCube2. คลิกปุ่มเมนู Address...