อับโหลดข้อมูลเว็บไซต์ ด้วย filezilla

 
แนะนำการอับโหลดเว็บไซต์ ขึ้นเซิร์ฟเวอร์
 
1. ตรวจสอบรหัสผ่านที่ได้จากระบบหลังเปิดบริการโฮสติ้ง
 
2. นำค่า Host Addresss , Username และ Password ไปใช้
 
เช่น 

  FTP Server:   ftp.atechture.com
  Login:        atech
  Password:     8qb15aQP
     
3. เปิดโปรแกรมช่วยอับโหลด เพื่อทำการ Upload หรือ Download

    3.1 เลือกตำแหน่งที่ต้องการวางข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ 
          Remote site: เลือก public_html ด้านขวา
    3.2 เลือกข้อมูลที่ต้องการ Upload จากเครื่องของลูกค้า
          Local site: เลือก Drive ที่เก็บข้อมูลไว้จากด้านซ้าย
    3.2 ลากข้อมูลจากด้านซ้ายไว้ด้านขวา ตามลูกศร User To Host


*****หมายเหตุ หากข้อมูลในเว็บมีอยู่ต้องการนำข้อมูลใหม่ขึ้นสู่ Host ทำได้ดังนี้
 จัดการข้อมูลที่ public_html ก่อนทำการ Upload ข้อมูลใหม่ ต้องการ Backup ข้อมูลแยก Folder เป็น Backup ไว้
1. คลิ๊กขวา เลือกเมนู Create directory ใส่ชื่อ Folder ที่ต้องการ Backup ระบบสร้าง Folder "BACKUP"
2. เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ ลากไปไว้ที่ Folder "BACKUP"
3. Upload ข้อมูลใหม่ตามปกติ


โหลดที่ http://filezilla-project.org/ เลือกติดตั้งแบบ Client 

ข้อควรระวังในการใช้ ftp ผ่านโปรแกรมช่วยอับโหลดใดๆ 
 
 
 
 
 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การ Login เข้าจัดการเว็บไซต์ ด้วย Direct Admin Control Panel

URL ในการ login เข้าสู่  Control Panel คือ https:// ชื่อเว็บของท่าน ตามด้วย :2222...