การป้องกันไวรัสหรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ไฟล์ (Ransomware:Crypt0L0cker) บน Zimbra Email & Collaboration Server

Zimbra Email & Collaboration มีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้คุณสามารถ Block ชนิดของไฟล์แนบทีมากับอีเมลได้ ซึ่งสามารถช่วยปกป้อง user จากความเสี่ยงในการรับไฟล์อีเมลที่มีไวรัสหรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ไฟล์ (Ransomware:Crypt0L0cker) ได้ คุณสมบัติดังกล่าว อยู่ในเมนูย่อย Global Setting สำหรับวิธีการตั้งค่าให้ดำเนินการดังนี้ครับ

Zimbra Block Malware Ransomware (Crypt0L0cker)ให้เข้าไปที่ Zimbra Administration Panel

1) ไปทีเมนู Home --> Configure --> Global Setting เลือกหัวข้อ Attachments

2) ทำการเลือกประเภทหรือชนิดของไฟล์ที่ต้องการบล็อก (นามสกุลไฟล์) โดยเลือกจากช่อง Common extensions แล้วคลิกที่ Add Selected หรือ หากต้องการเลือกหลายประเภทไฟล์ ให้กด Shift ค้างแล้วเลือกชนิดของไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก Add Selected

3) หากไม่พบประเภทไฟล์ในรายการ คุณสามารถเพิ่มรายการเข้าไปใหม่โดยไปที่ช่อง New extension แล้วทำการพิมพ์นามสกุลไฟล์ที่ต้องการ block เช่น หากต้องการ block ไฟล์ที่เป็น .zip ให้พิมพ์ zip แล้วคลิกเลือกที่ Add (ส่วนมากไฟล์แนบที่มีไวรัสในขณะนี้จะเป็นนามสกุลเป็น .zip)

* ชนิดของไฟล์แนบที่เลือกในรูปเป็นเพียงตัวอย่างนะครับ หากท่านไม่ต้องการ block filetype ไหน ก็ไม่ต้องเพิ่มลงไป หรือหากเพิ่มไปแล้วก็สามารถเลือก remove ออกได้ครับ)

4) ทำการบันทึกการตั้งค่าโดยคลิกเลือกที่ Save (มุมบนขวา ใกล้ๆ กับ Close)

เพียงเท่านี้ Zimbra Email Server ของท่านก็จะช่วย Block ไฟล์แนบที่มากับอีเมลที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้ท่านติดไวรัส
หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ไฟล์ (Ransomware:Crypt0L0cker) แล้วครับ

ไม่ยากนะครับ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการ ของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ โทร. 0-2195-7395 ถึง 9 

หมายเหตุ: 

การตั้ง Block file type ของไฟล์แนบ สามารถทำได้บน Zimbra ทุก Edition (Open Source หรือ Network Edition (License)) และ Zimbra Version 7.x, 8.x ครับ
Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเปลี่ยนภาษาบน user interface ของ Zimbra

โดยค่ามาตรฐาน Zimbra จะทำแสดงผลบน user interface ด้วยภาษาตามระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งาน...

แก้ไขปัญหาการแสดงผล Zimbra Web Client บนเบราว์เซอร์ Google Chrome 45+

ปัญหาที่พบ :เข้าใช้งานบน Zimbra Webmail บนเบราว์เซอร์ Chrome แล้วพบว่า การแสดงผลไม่เต็มหน้าจอ...

การเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานของ Zimbra

  สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน Zimbra ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง โดย...

การแบ่งปันข้อมูล (Sharing) บน Zimbra กับเพื่อนร่วมงาน

ฟังก์ชั่น Sharing บน Zimbra Collaboration จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล Email, Contact,...

คู่มือการใช้งาน Zimbra สำหรับผู้ใช้งาน (.pdf - ภาษาอังกฤษ)

  สามารถดาวน์โหลดได้จากhttp://www.servertoday.com/doc/ZWC_End_User_Guide_8.6.0.pdf