การตั้งค่าอีเมลบน Window phone

การตั้งค่าอีเมลบน Window phone


เป็นการตั้งค่าอีเมลด้วยตนเอง (ขั้นสูง)

1.ในรายการแอพ เลือก การตั้งค่าไอคอน การตั้งค่า จากนั้นเลือก อีเมล + บัญชี

2.เลือก เพิ่มบัญชี > การตั้งค่าขั้นสูง

3.ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก ถัดไป

4.เลือก อีเมลอินเทอร์เน็ต

5.ใส่ข้อมูลต่อไปนี้

*ชื่อบัญชี - ใส่ชื่ออีเมลของคุณ
*ชื่อของคุณ - ใส่ชื่ออีเมลของคุณ
*เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า - ใส่ mail.ชื่อโดเมนของท่าน
*ชนิดบัญชี - เลือก IMAP4
*ชื่อผู้ใช้ - ใส่ชื่ออีเมลของคุณ
*รหัสผ่าน - ใส่รหัสผ่านอีเมลของคุณ
*เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP) - ใส่ mail.ชื่อโดเมนของท่าน

6.เลือก การตั้งค่าขั้นสูง ตรวจสอบว่าการตั้งค่าทั้งหมดถูกต้อง เลือกการตั้งค่าดาวน์โหลดของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้

อ้างอิงจาก : http://www.windowsphone.com/th-th/how-to/wp8/email-and-calendar/set-up-or-delete-an-email-account

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการตั้งค่าอีเมล IOS

1.เข้าเมนู Setting2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail,Contact,Calendars3.กดเลือกที่ Add...

วิธีการตั้งค่าอีเมล Android

วิธีการตั้งค่าอีเมล Androidแบ่งการตั้งค่าเป็น 2 กรณี ดังนี้1.กรณีเพิ่มเข้าไปใหม่ (ไม่เคยมี email...

การเซตอัพ Outlook Express และ Microsoft Outlook

For Outlook Express Start Outlook Express. On the File menu, click Info and click Account...