การตั้งค่าอีเมลบน Window phone

การตั้งค่าอีเมลบน Window phone


เป็นการตั้งค่าอีเมลด้วยตนเอง (ขั้นสูง)

1.ในรายการแอพ เลือก การตั้งค่าไอคอน การตั้งค่า จากนั้นเลือก อีเมล + บัญชี

2.เลือก เพิ่มบัญชี > การตั้งค่าขั้นสูง

3.ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก ถัดไป

4.เลือก อีเมลอินเทอร์เน็ต

5.ใส่ข้อมูลต่อไปนี้

*ชื่อบัญชี - ใส่ชื่ออีเมลของคุณ
*ชื่อของคุณ - ใส่ชื่ออีเมลของคุณ
*เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า - ใส่ mail.ชื่อโดเมนของท่าน
*ชนิดบัญชี - เลือก IMAP4
*ชื่อผู้ใช้ - ใส่ชื่ออีเมลของคุณ
*รหัสผ่าน - ใส่รหัสผ่านอีเมลของคุณ
*เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP) - ใส่ mail.ชื่อโดเมนของท่าน

6.เลือก การตั้งค่าขั้นสูง ตรวจสอบว่าการตั้งค่าทั้งหมดถูกต้อง เลือกการตั้งค่าดาวน์โหลดของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้

อ้างอิงจาก : http://www.windowsphone.com/th-th/how-to/wp8/email-and-calendar/set-up-or-delete-an-email-account

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการตั้งค่าอีเมล Android

วิธีการตั้งค่าอีเมล Androidแบ่งการตั้งค่าเป็น 2 กรณี ดังนี้1.กรณีเพิ่มเข้าไปใหม่ (ไม่เคยมี email...

การเซตอัพ Outlook Express และ Microsoft Outlook

For Outlook Express Start Outlook Express. On the File menu, click Info and click Account...

วิธีการตั้งค่าอีเมล IOS

1.เข้าเมนู Setting2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail,Contact,Calendars3.กดเลือกที่ Add...