การตั้งค่า Calendar ด้วยโปรโตคอล CalDAV

1. log in ไปที่ Webmail ของท่าน

2. คลิ๊กที่เมนู " Preferences " และเลือก

3. เลื่อนลงด้านล่างในเมนู Apple iCal "

4. ให้นำเครื่องหมายถูกในช่อง " Enable delegation for Apple iCal CalDav client " ออก (ถ้ามีการติ๊กถูกอยู่) และคลิ๊ก " SAVE "

5. ไปที่มือถือของท่าน ที่เมนู Setting เลือก Mail, Contacts, Calendars เลือก Other เลือก Add CalDAV Account และใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

6. Refresh ปฏิทินในมือถือของท่าน

7. กลับมาที่การตั้งค่าของ Zimbra ที่เมนู " Preferences " ให้ทำการ ติ๊กถูกในช่อง " Enable delegation for Apple iCal CalDav client "

8. Refresh ปฏิทินในมือถือของท่านอีกครั้งจะพบกับปฏิทินที่ได้รับจากการแชร์

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

How to configure Mac-OSX to access your Zimbra Calendar+Reminders

Go to Mail application.1. To begin, click on the Mail -> Add Account... menu. 2. Select the...

How to connect zimbra email on Mac (Imap)

Go to Mail application.1. To begin, click on the Mail -> Add Account... menu.2. Select the Add...

How to configure Mac-OSX to access your Zimbra Addressbook

Go to Mail application.1. To begin, click on the Mail -> Add Account... menu.2. Select the Add...